NDP Jongeren Denktank gelanceerd
22 Jun, 19:48
foto
Donaghy Malone, voorzitter van de NDP Jongeren Denktank in gesprek met journalisten na de lancering. (Foto: René Gompers)


De NDP Jongeren Denktank heeft als hoofdtaak om een netwerk van jongeren tussen 18 en 45 jaar op te zetten, in het bijzonder young professionals,  ongeacht hun politieke achtergrond. Zij mogen meedenken, meebeslissen, meepraten en meedoen aan de ontwikkeling van het land. Zij gaat er ook voor zorgen dat de jongerenbesturen van de partij landelijk worden getraind en politiek geschoold. Het is de bedoeling dat de Jongeren Denktank nog ver na de verkiezingen actief is, benadrukt voorzitter Donaghy Malone.

Bij de lancering vrijdag in Courtyard by Marriot is gepresenteerd wat de doelen, plannen en strategieën van de denktank zijn. Er moet uiteindelijk een database ontstaan van mensen, ideeën en vaardigheden waaruit geput kan worden om zaken gedaan te krijgen die het land ten goede moeten komen. Het idee van een Jongeren Denktank bestaat er al sinds 2014 gaf Malone aan: "Nu is de tijd gekomen om dat idee, dat zaadje, meerwaarde te geven en uit te laten groeien tot een ongekende movement. Waarbij wij met z'n allen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname."

NDP Jongeren Denktank is een afdeling van het NDP Jongeren Instituut. Het instituut houdt zich bezig met vraagstukken van jongeren tussen 16 en 35 jaar, en adviseert de partij hierover en legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.  Een rij van NDP toppers heeft gewezen op het belang en impact van jongerenparticipatie. Malone geeft aan dat "iedereen welkom is, ook niet NDP'ers omdat samenwerking belangrijk is."

Malone reageert op vragen dat er een correlatie is met de komende verkiezingen. "We moeten ervoor zorgen dat de denktank blijft, niet alleen bij deze verkiezingen maar alle andere die mogen komen," geeft hij aan. "Zodat wij als organisatie bijdragen kunnen leveren, daar gaat het om. Want het is niet iets voor naar de verkiezingen toe, het is blijvend," benadrukt hij.

Waarnemend voorzitter Ramon Abrahams, die de spits afbeet heeft het evenement ook afgesloten. "De transitie in de NDP waarbij de overdracht van ouderen naar jongeren plaatsvindt, is in volle gang," deelde hij mee. "Dit is ook een opdracht van onze voorzitter… is een van de laatste gesprekken die ik met hem heb gehad. Ons uitgangspunt is een juiste balans aan de gemeenschap presenteren tussen ouderen met politieke- en bestuurlijke ervaring in combinatie met het enthousiasme, de kennis en kunde van jongeren."
Advertenties

Monday 22 July
Sunday 21 July
Saturday 20 July