NPS discussieavond: Ruimte voor landbouw en veeteelt in Wanica
09 Jun, 04:52
foto
De NPS heeft een discussieavond gehouden in Lelydorp over de ontwikkeling van het district Wanica. Er is veel potentie voor landbouw in het district. (Foto: NPS)


De agrarische ontwikkeling in het district Wanica was de rode draad van de discussieavond die vrijdag is gehouden te Lelydorp. Door de inleider Shayer Nijman, werd een uitgebreide uiteenzetting gegeven over Wanica. Ondanks de urbanisatie, is er volgens hem in het zuidwesten van het district nog ruimte voor landbouw en veeteelt. Hij hoopt dat die gebieden niet worden uitgegeven voor bewoning en bebouwing. Door verouderde infrastructuur en gebrek aan reliëf, kampt het district met wateroverlast. De discussieavond had als thema De ontwikkeling van Wanica, hoe verder…

Nijman haalde ook nog aan dat bij verkaveling de ondernemer geen ruimte laat voor speelplaatsen, onderwijsinstellingen, en sportvelden. Hij pleit voor een structuurplan waarin staat hoe Wanica tot ontwikkeling komt. Panellid Glenn Faria, landbouwkundige, focuste zich overwegend op de agrarische ontwikkeling in Wanica. De focus lag op voedselzekerheid, export, en klimaatbestendige landbouw. Volgens Faria heeft de agrarische economische structuur van Wanica te kampen met uitdagingen zoals verouderde infrastructuur en gebrek aan professionele kwekerijen. 

Hoewel de groenteteelt redelijk goed ontwikkeld is, is de fruitproductie achteruitgegaan. Faria ziet graag dat er een geïntegreerd beleid en investeringen in landbouwpraktijkscholen wordt uitgevoerd. In het ressort Koewarasan, waar Faria woont, zijn de problemen haast identiek zoals in het hele district Wanica: slecht waterbeheer, behoefte aan professioneel advies en betaalbare inputs. In zijn bijdrage pleitte hij voor een nationaal en regionaal masterplan om de
landbouw in Wanica tot bloei te brengen. 

Cor Pigot, sociaal geograaf en panellid hield de aanwezigen voor dat alle districten langs de rivieren waren gevestigd omdat de rivier een natuurlijke ontsluiting was. Dit veranderde in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw toen de discussie over de functie van de districten begon. Dit zorgde ervoor dat Wanica een ruraal-urbaan district werd. Wanica moest de functie vervullen om de uitbreiding van Paramaribo op te vangen. 

Er zijn echter volgens het panellid drie uitdagingen: huisvesting, woon-werkverkeer en het ontwikkelen van centrale functies. De oplossing volgens Pigot is om out of the box te denken en delen van het district functies te geven en die te ontwikkelen. Zo kan Lelydorp een centrum worden met alle functies op een hoog niveau. Gebieden die zich te Domburg en Highway ontwikkelen een woonfunctie geven maar ook zodanig dat er voldoende groen overblijft. 

Pigot stelde dat de beste oplossing uit de bevolking zelf komt. Zo moeten ouders hun kinderen stimuleren verder naar school te gaan. Voorts moeten de burgers leren om te houden van hun land en respect te hebben voor hun medemens. Hij vroeg de aanwezigen om kritisch te zijn en zich niet te laten bedonderen door populistische uitspraken en onrealistische plannen.

Ivan Fernald opende namens voorzitter Gregory Rusland de discussieavond. Hij merkte op dat Surinamers smachten naar verstandig en integer leiderschap. “De NPS zal dit land niet in een avontuur storten en domme dingen doen. Un no’e por a kondre, we hebbenhet bewezen en zullen het weer doen”, zei Fernald. Volgens hem is de lijn van de NPS duidelijk. “Un no e fromu, unu no e lei. Als mensen een scheve schaats rijden worden ze gecorrigeerd.” 

De NPS belooft geen gouden bergen, maar wel verstandige en integere leiders.” De NPS is duidelijk in opmars. Het verkiezingsprogramma dat gepresenteerd wordt moet de aspiraties van dit volk reflecteren. “We zitten niet in Grun Dyari een verkiezingsprogramma te schrijven. Wij gaan naar alle districten zodat de bewoners alle kans krijgen om vragen te stellen en ook opmerkingen kunnen maken. We noteren alles wat we kunnen gebruiken. We leren elke dag van mensen uit het veld, wat ze bezighoudt en ook van de oplossingen die ze hebben”, benadrukte Fernald.
Advertenties