Column: God Bless!
28 May, 00:59
foto
VHP voorzitter, president Chan Santokhi, heeft een oranje bal in de menigte gegooid en opent de verkiezingscampagne voor de oranje partij.


We hebben nog 12 maanden te gaan, maar iedereen heeft haast en er wordt weggeronnen van het heden naar de toekomst. De man he self, zoals hij werd aangekondigd zaterdagavond in 'de Olifant' heeft met een fel oranje bal de verkiezingsmotor gestart. Maar intussen wil hij als president ook hard werken in de komende periode om de schade van het beleid te herstellen. Formeel wordt de verkiezingsdatum tijdens de jaarrede uiterlijk 1 oktober bekendgemaakt.

Ja, het is waar. De paarse partij heeft tien jaar lang een potje gemaakt van de economie. Er was geen geld meer over om het land te besturen. Er waren schandalen rond de nyan patu bij het schoolvoedingproject. Er is gerommeld met Carifesta gelden. De kasreserve is stiekem gebruikt voor aardappelen en uien. Er is niet gedurfd om de subsidie af te bouwen. Er is populistisch beleid gevoerd. Ondanks het bevlekte verleden van de voortvluchtige paarse leider, is de democratie volop beleefd en het volk heeft niet zo geleden als nu het geval is. Schijnwelvaart was er ook vóór de paarse periode.

Juist omdat zaken aangepakt moesten worden opdat het beter zou gaan met land en volk, heeft oranje - nadat gouden bergen waren beloofd - haar zetelaantal kunnen verdubbelen. Paars werd op de vinger getikt voor elk jaar is 1 zetel afgetrokken: 26-10=16. Helaas zijn vele beloften niet waargemaakt. Er is getrokken aan de economie en onder argusogen van het IMF, is de scheefgroei voor een groot deel rechtgetrokken. Maar hoe zit het met de corruptie en vriendjespolitiek. Die zijn erger geworden dan de afgelopen 10 jaren.

Het lukt maar niet om de corruptie uit te bannen. Bij haast elk project wordt watertandend gekeken hoe grof geld gemaakt kan worden voor de eigen zak en die van family, friends en sponsors. De koopkrachtversterking is ook een nyan patu geworden, waarbij sommige mensen wel 60 monikarta's cashen. Personen die de schamele SRD 1.800 kregen, hebben deze maand gemerkt dat zonder enige mededeling, het geld niet is overgemaakt. En het gaat niet om mensen die partner zijn van een ambtenaar, AOV, onderstand of pensioen krijgen. Arme landbouwers, huisvrouwen, personen die geen werk hebben, krijgen ineens geen geld.

Assembleelid Melvin Bouva (NDP) kan een show opgevoerd hebben in DNA over SRD 3.3 miljoen voor de dankdienst van de president, maar het is al immoreel dat vanuit het Kabinet van de President zo een officieel raadsvoorstel is gestuurd naar de Raad van Ministers. Gelukkig is er aan de noodrem getrokken en is het raadsvoorstel niet zo goedgekeurd. Maar ook SRD 1.1 miljoen is teveel voor een dankdienst. Op basis van welke wet? In een land waar kinderen nauwelijks te eten hebben en het volk pinaart, kan je niet uit staatskas feesten. Velen geven op hun verjaardag in alle stilte uit hun eigen zak, eten aan kindertehuizen en bejaardentehuizen. God Bless them!

Nita Ramcharan

Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July