Column: Ontwikkeling grassroots voetbal
02 May, 00:59
foto
Illustratie: safa.net


De overkoepelende wereld voetbalorganisatie FIFA wil graag dat zoveel mogelijk mensen gaan voetballen. Om hen een handje te helpen is er alles aan gedaan om iedereen die dat zou willen in de gelegenheid te stellen om te voetballen. Met grassroots voetbal brengt de Fifa de voetbalsport binnen ieders bereik, want het betreft niet alleen voetbal voor kinderen in buurten, maar ook schooljeugd, mensen met een beperking en veteranen komen hier aan hun trekken. Er is namelijk geen instapniveau vereist, terwijl het beleven van plezier centraal staat. Op die manier probeert de overkoepelende organisatie vooral kinderen te enthousiasmeren om te gaan voetballen en de andere groepen die niet bij op prestatie gerichte verenigingen terecht kunnen, de kans te bieden toch aan sport te doen. De ontwikkelde landen hebben deze vorm van voetbal serieus ter hand genomen, waardoor er een constante aanwas is van voetballers op de verschillende niveaus en ook de andere groepen aan hun trekken komen.
 
Het voordeel van deze aanpak is dat de beoefenaars plezier beleven en dus niet zo gauw weg zullen blijven, met als gevolg een constante aanwas. Grassroots voetbal omvat veel meer dan alleen jeugdvoetbal en moet vooral ter hand genomen worden in de districten en bij damesvoetbal. Deze vorm van voetballen op grote schaal kan op termijn niet alleen zorgen voor een fysiek gezondere samenleving, maar ook bijdragen tot een mentaal stabielere gemeenschap. Doordat prestatie bij deze vorm van voetbal niet de heersende factor is, verhoogt dat de beleving. Het is daarom noodzakelijk dat de moederorganisatie hier te lande samenwerkingsverbanden aangaat met de verschillende organisaties die de belangen van onderwerpelijke doelgroepen behartigen. Met vereende krachten kan er per slot van rekening meer bereikt worden, omdat elke doelgroep specifieke aanpak behoeft en de expertise al in huis is bij deze organisaties.

Andere voordelen van grassroots voetbal, mits goed georganiseerd, zijn dat de participanten waarden leren die ze ook bij andere aspecten van het leven kunnen gebruiken, verder bevordert het een gezonde leefstijl, verbindt het gemeenschappen en creëert het werkgelegenheid. Om deze doelen te bereiken moeten namelijk mensen opgeleid worden, zodat deze vorm niet binnen de kortste keren doodbloed, maar steeds groter wordt. Elk district zou een unit moeten hebben die een uniform beleid voert, maar zelf activiteiten ontplooit om het programma draaiende te houden. Plaatselijk bedrijven zouden benaderd kunnen worden om in het kader van ‘social responsibility’, zich te verbinden aan dit programma.

Grassroots voetbal is uitermate geschikt als voorloper van damesvoetbal, omdat de meisjes die instromen geneigd zijn langer actief te blijven en de opgedane basisvaardigheden meenemen naar de verenigingen. Het is dus gemakkelijker voor meisjes die al vroeg in contact gekomen zijn met de voetbalsport om zich aan te sluiten bij een vereniging. Uit dit programma kan ook geput worden voor scholencompetities voor meisjes die dan tijdens schooltijd hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Dit concept is een win-win situatie voor zowel de meisjes als de ouders, want de kinderen kunnen onder supervisie van de school aan sport doen. Het is te hopen dat de moederorganisatie het grassroots programma serieus oppakt en in uitvoering brengt.

Mireille Hoepel
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July