Brandweerbond blijft in beraad
22 Mar, 00:01
foto


De acties van de bond bij de brandweer gaan onverkort door. De bond blijft bij zijn standpunt: de overuren van december moeten -zoals op 2 maart is overeengekomen met het ministerie van Justitie en Politie- uitbetaald worden. De overheid wil dat niet en gaat naar de rechter stappen om een oplossing te brengen.

Minister Kenneth Amoksi van Juspol heeft woensdag aangegeven dat de brandweer dubbel verdient op onregelmatige dagen; naast de 7% op het basissalaris, die de overheid betaalt voor het extra werk, worden er toch extra overuren op de zondag geboekt. De bewindsman wil dit niet langer faciliteren.

De recente acties van de brandweerbond waren opgeschort, omdat de bond en de minister op 2 maart een principeakkoord hadden bereikt waarin was opgenomen dat de extra gelden uitbetaald gaan worden. Amoksi heeft meegedeeld  dat de Raad van Ministers (RvM) het principe-akkoord nog niet heeft goedgekeurd. Afgesproken is dat de betaling wordt stopgezet tot de zaak goed is uitgezocht.

Bondsvoorzitter Oosterwolde om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws: "We hebben woensdag een gesprek gehad met de minister waarin hij heeft aangegeven dat hij geen groen licht heeft gehad van de Raad van Ministers om de gelden van december uit te betalen. Maar er is een principe-akkoord dat hij heeft samengesteld, opgesteld en getekend. Dus wij gaan ervan uit dat die gelden betaald zouden worden. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En aangezien hij geen groen licht heeft gehad van de RvM, heeft hij aangegeven dat hij dan de rechter zal inschakelen om een besluit te nemen in deze." Intussen blijft de brandweer in beraad.
Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June