Column: Open Market Operaties van Centrale Bank (2)
09 Feb, 00:59
foto


De vorige column beschreef kort de 'Open Markt Operaties' (OMO) van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en constateerde dat de groei van de basisgeldhoeveelheid sinds januari 2023 onder controle lijkt te komen: deze geldhoeveelheid overschrijdt de SRD 30 miljard niet.

Het doel van de CBvS is kennelijk om een zo laag mogelijke inflatie te genereren door de geldhoeveelheid te beheersen rond de SRD 30 miljard. De grafiek illustreert het inflatieverloop in Suriname van 2006 tot en met 2023 en de groei van de geldhoeveelheid.

Bron: CBvS, Sira Capital

Ogenschijnlijk is de relatie tussen geldgroei en inflatie sterk: met enige maanden vertraging jaagt de groei van de geldhoeveelheid de inflatie aan. Dit blijkt in het bijzonder in de perioden 2010-medio 2011, 2015- medio 2016 alsook 2019- eind 2020: allen verkiezings-en overgangsperioden. Andersom, als de geldgroei wordt beperkt, daalt inflatie zoals te zien is vanaf de piek van begin 2021 tot heden.

Het is allicht moeilijk voor regeringen om de verleiding te weerstaan om extra geld in de economie te pompen rond de verkiezingen. Dit blijkt in het verleden ook het geval te zijn geweest met het genereren van begrotingstekorten.

Bovenstaande grafiek geeft geen wetenschappelijk bewijs, doch verschaft een stevige basis voor het beleid van de CBvS om de geldhoeveelheid te beheersen. Toch is het zo dat inflatie pas duurzaam beheerst kan worden als het publiek vertrouwen heeft dat de toekomstige groei van de geldhoeveelheid zal worden beteugeld. Het publiek beseft ook dat opeenvolgende regeringen rond de verkiezingen slechts één doel voor ogen hebben en daarvoor het goede beleid dat werd ingezet, overboord gooien. Gelet op de algemene kritiek van het publiek op de OMO’s, niet in de laatste plaats van het parlement, ligt hier een uitdaging:

Kan de CBvS in nauwe samenwerking met de politiek verantwoordelijken voor het monetair beleid het publiek overtuigen van de effectiviteit van de OMO’s en als het effectief is, van de voortzetting daarvan, ook in het verkiezingsjaar? Of staan de beleidsmakers niet op één lijn en wat betekent dat voor het monetair beleid?

In de volgende editie zal worden ingegaan op de maatschappelijke kosten van de OMO’s.
 
Ajay Surjbalisingh
Sira Capital
Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July