Herdenkingsdienst OGV: Daders moeten volledige straf uitzitten
09 Dec, 00:00
foto
De foto's van de vermoorde mannen op 8 december 1982. Er wordt tijdens de herdenkingsdienst in de Alfonsuskerk, een licht aangestoken door nabestaanden. (Foto: René Gompers)


Tijdens de herdenking van de slachtoffers van 8 december 1982 vrijdagavond, is onomwonden gesteld door nabestaande tevens jurist Rani Sohansingh, dat zonder aanzien des persoons na uitspreken van vonnis de daders hun volledige straf moeten uitzitten. Er moet geen strafkorting of gratie worden gegeven. Het thema van de dienst was: Gerechtigheid kent geen tijd. Al 41 jaar wordt gewacht op gerechtigheid, voerde de voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV), Betty Goede aan.

De OGV heeft besloten om na 18 jaar herdenkingsdiensten, deze nu stop te zetten. Gehoopt werd dat het vonnis er al zou zijn vóór deze herdenkingsdienst. Goede benadrukte dat de OGV er nog altijd zal zijn voor de nabestaanden, hun families en alle anderen die daartoe de behoefte hebben. Op 20 december zal de organisatie ook vertegenwoordigd zijn in de zittingszaal om het vonnis aan te horen. Vanaf de eerste zitting van de Krijgsraad op 30 november 2007 is de OGV steeds aanwezig.

Pater Toon te Dorsthorst stond stil bij de moeizame en lange weg die is afgelegd om te komen tot het eindvonnis. De vele mensenrechtenschendingen hebben de samenleving diep geraakt en geroerd. Hij is er dankbaar voor dat Suriname eerlijke en moedige rechters heeft. De waarheid en het recht zullen volgens hem zegevieren. Al 41 jaar lopen de moordenaars vrij rond en ze mogen alles doen en zeggen. Nabestaanden werden verweten dat ze zeurden. Op 20 december wordt eindelijk gerechtigheid verwacht. De geestelijke benadrukte dat 15 weerloze burgers op wrede wijze zijn vermoord. "Kiri wan libisma na wan tru tru zondu", stelde Te Dorsthorst, de Bijbel in het Nederlands en Surinaams citerend.

Sohansingh bedankte de OGV en haar voorzitter Goede voor de nimmer aflatende steun aan de nabestaanden. "De OGV heeft vanaf het beginne het contact met de nabestaanden gehouden en onderhouden, ons moed ingesproken en een heel belangrijke rol in onze strijd gespeeld. Dank je wel, Betty en bestuursleden van de OGV, alsook alle OGV bestuursleden die ons zijn voorgegaan. Zonder jullie ondersteuning en begeleiding, waren wij misschien niet zo ver gekomen", stelde Sohansingh.
Advertenties

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February