Bewoners Donderskamp leren nieuwe landbouwtechnieken
30 Nov, 06:50
foto
Agroforestry helpt landbouwers om het land groener te maken en een beter leven voor zichzelf en hun omgeving te creëren.


"Ik had geen kennis over enten van planten en ik weet dat de meeste mensen in ons dorp die kennis nodig hebben." Dat zegt Nardo Aroepa van Donderskamp, nadat hij een negendaagse training boslandbouw (agroforestry) achter de rug heeft. "Hierdoor zullen we onze eigen plantjes telen en kunnen we in de toekomst aan duurzame landbouw op grote schaal doen."

De bijscholing waarbij het Celos, de Vids en het Wereldvoedselprogramma van de VN (FAO) bij betrokken waren, moet ertoe leiden dat dorpelingen bekend raken met de nieuwe landbouwtechnieken.

Anwar Helstone, wetenschappelijk medewerker Agroforestry bij het Celos, legt uit dat bij deze landbouwmethode er op hetzelfde stuk land gewassen worden geteeld in combinatie met bomen. "De bomen kunnen verschillende functies hebben van het dragen van vruchten en zorgen voor schaduw tot het gebruik als constructie hout in de woningbouw."

Binnen het kostgrondensysteem die de inheemsen generaties lang praktiseren, wordt er jaarlijks een stuk bos open gekapt. Het systeem ziet zich vandaag aan de dag geconfronteerd met diverse uitdagingen zoals klimaatverandering, vergrijzing en ontwikkeling van grote conventionele landbouwprojecten.

Het aanbieden van agroforestry technieken is volgens Helstone een alternatief om deze type gemeenschappen weerbaar te maken tegen deze uitdagingen. De training moet ook leiden tot het bevorderen van de voedselzekerheid in Donderskamp.


Het Celos zal de vijf participanten een jaar lang begeleiden en helpen monitoren bij het introduceren van de agroforestry technieken. De deelnemers hebben zich tijdens de training georiënteerd op het agroforestry veld te Marshallkreek in Brokopondo waar er bomen zijn ingepland samen met landbouwgewassen met als doel de agroforestry in de praktijk te ervaren. Ze hebben zich ook georiënteerd in een niet traditioneel landbouwsysteem; hydroponics.

VIDS werkt in Donderskamp samen met de gemeenschap aan plannen voor hun toekomst. De dorpsbewoners hebben besloten om gebruik te maken van hun eigen kennis en duurzaam gebruik van hun natuurlijke omgeving. De agroforestry past dan ook goed in deze ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is dat de deelnemers samen met hun gemeenschappen streven naar voedselzekerheid en het behoud van gezonde bossen.
Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February