VSB dringt aan op transparantie rond olie en gas
18 Nov, 20:54
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vindt dat met oog op deze veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van olie en gas het belangrijk is dat er duidelijkheid komt over de voorbereidingen en voortgang van de betrokken instanties. De VSB deelt haar bezorgdheid over de huidige situatie en roept op tot meer transparantie en actieve communicatie met de samenleving en de private sector.

Er zijn twee hoofdstructuren die zich richten op de voorbereidingen voor de olie- en gassector: de EDC (onder leiding van Staatsolie), die zich meer op operationeel niveau bevindt, en het Local Content Board op strategisch niveau. De Local Content Board, ingesteld door president Chan Santokhi, heeft als voornaamste doel een nationaal beleid voor local content te ontwikkelen en coördineren tot en met juli 2025.

Sinds juni 2021 heeft de VSB actief deelgenomen aan verschillende commissies en presentaties om de ontwikkelingen te monitoren en haar inzichten te delen. Ondanks deze betrokkenheid lijkt er echter nog steeds veel onduidelijkheid te zijn in de samenleving. De VSB erkent de behoefte aan eenduidige informatie en dringt er bij de betrokken instanties op aan om proactief te communiceren over de ontwikkelingen in de olie- en gassector.

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de oprichting van de Local Content Board, dat zich richt op het maximaliseren van de waarde die voortvloeit uit de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Deze commissie, onder leiding van voorzitter Arleen Emanuels, heeft als taak bewustwording te creëren over lokale inhoud in diverse sectoren en een inventaris op te stellen van uitvoeringsbesluiten.

In de afgelopen periode zijn er verschillende mijlpalen bereikt, zoals de presentatie aan de Staatsraad in december 2022 en de instelling van het Local Content Board in augustus 2023. Desondanks blijven er zorgen bestaan over de vaagheid van de definitie van ‘local content’ en de trage implementatie van beleid door de overheid, stelt de VSB in de nieuwste editie van de Nieuwslijn.

Een ander cruciaal aspect is de ontwikkeling van lokale vaardigheden en expertise die nodig zijn in de olie- en gasindustrie. Ondanks enkele inspanningen, zoals de start van de Olie- en gasopleiding door Staatsolie, is er bezorgdheid over de traagheid van de overheid in het aanbieden van relevante opleidingen. Het is van vitaal belang dat de overheid het initiatief neemt om het onderwijs te verbeteren en ervoor te zorgen dat de jeugd wordt voorbereid op de toekomstige uitdagingen in de sector.

De overheid moet actief alle sectoren identificeren die een bijdrage kunnen leveren aan de olie- en gasindustrie om te voorkomen dat buitenlandse bedrijven activiteiten zelf uitvoeren, wat de lokale economie weinig ten goede komt. In conclusie roept de VSB op tot meer samenwerking, duidelijkheid en actie van de betrokken instanties. Met eenduidige informatie over de ontwikkelingen is er een beter beeld over kansen voor business met een goede voorbereiding.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July