Federatie van Para Plantages niet gekend bij opening scholencampus
02 Oct, 22:40
foto


De belangrijkste vertegenwoordiger van ruim 24 plantages in Para, met name de Federatie van Para Plantages, was geen onderdeel van het dagprogramma bij de opening van de scholencampus in Para. Bij de informatiesessie gehouden op maandag 11 september 2023 voor de bewoners van het district Para, werd de enorme behoefte aan onderwijs in Para duidelijk gemerkt. Ook de blijdschap van de komst van de nieuwe schoolfaciliteiten, welke immers op een plantage in de Para is gehuisvest, was te merken.

De gemeenschap heeft aangegeven zo veel als mogelijk betrokken te willen worden en is er gesproken over het opzetten van een overlegstructuur om ervoor te zorgen dat de behoeftes van Para zo goed als mogelijk worden overgebracht naar het ministerie van Onderwijs.

Omissie en misnoegen
De Federatie van Para Plantages is getuige geweest van de opening van de scholencampus te Para op donderdag 28 september jl. De federatie ziet dit moment als een historisch gebeuren in het district; onderwijs is zowat de belangrijkste sleutel en toegang tot groei, ontwikkeling en vooruitgang voor een samenleving, voor de maatschappij, maar ook voor de onderwijsgenietende zelf.

Zo ook gesteld bij de opening “Met de opening van de schoolcampus zal nu volgens de autoriteiten kwalitatief, functioneel en duurzaam onderwijs in eigen district beschikbaar zijn voor leerlingen van het gebied.” Niet alleen Para, maar ook Sipaliwini en studenten van andere districten kunnen genieten van deze Campus, gezien de mogelijkheid te verblijven.

Para is een district met enorm veel potentie op het gebied van bosbouw, landbouw, toerisme en aquacultuur enz. In dit kader kan de aanwezigheid van de scholencampus een belangrijke toegevoegde waarde hebben zowel voor het district als voor het gehele land. De federatie is zeer blij met deze ontwikkeling en had onder andere dit bij de officiële opening kenbaar willen maken.

Echter is er negatief gereageerd op ons verzoek en verwoede poging om opgenomen te worden in het programma van de opening, wat de Federatie van Para Plantages bijzonder ontstemt en met haar organisaties zoals de Inheemse dorpshoofden organisatie OSIP.  De organisatie is formeel niet uitgenodigd

Het ministerie neemt volgens de federatie onvoldoende nota van de visie dat onderwijs in het kader van ontwikkeling niet slechts een overheidsaangelegenheid is. Des te meer daar er steeds nadruk wordt gelegd op duurzaam onderwijs. Onderwijs dient functioneel te zijn en gericht op de ontwikkeling van de menselijke capaciteit.
Duurzaam onderwijs is een gezamenlijk, geleidelijk en open project. Duurzaam onderwijs start vanuit de erkenning dat onze handelingen vandaag de wereld van morgen mee vormgeven.

Hoe bestaat het dan, dat de belangrijkste vertegenwoordiger van ruim 24 plantages in Para, geen onderdeel mocht zijn of was van het dagprogramma, waarbij het haar niet eens vergund en gevraagd was een toespraak af te steken. De federatie van Para Plantages ervaart dit als een enorme desavouering en zal de minister in een persoonlijke ontmoeting hiervan in kennis stellen. Het ministerie demonstreert met die desavouering een achterhaalde werkwijze te hanteren en een zwak bewustzijn te hebben met betrekking tot het betrekken van externe actoren om de maatschappelijke relevantie van onderwijs te versterken.

Nogmaals: de opening van de scholencampus waardeert de Federatie van Para Plantages enorm, maar beslist niet de bejegening van de Federatie, en met haar in principe ook de OSIP. De federatie zal dat in de toekomst niet accepteren en het ministerie op het hart blijven drukken zich anders op te stellen in onderhavige kwestie.  
 
De federatie kijkt uit naar de invulling en realisatie van wensen en doelen genoemd in de speeches en in de  overlegstructuur zoals besproken, teneinde doelgerichte duurzame ontwikkeling te brengen met deze campus.

Federatie van Para Plantages
W.H. (Hesdy) Ommen
Voorzitter
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November