President roept op tot duurzame verbroedering
21 Sep, 10:40
foto
President Chan Santokhi


President Chan Santokhi roept op tot duurzame verbroedering op de dag van de Nationale Verbroedering en Eenheid, vandaag. " Duurzame verbroedering waar wij elkaar respecteren en ondersteunen om ons land verder tot ontwikkeling te brengen".

Landgenoten,
Srananmans,

Vandaag is een memorabele dag in onze geschiedenis. De dag van de Nationale Verbroedering en Eenheid. Een bijzondere dag om stil te staan bij onze veelkleurige geschiedenis. Suriname is namelijk een land van vele gezichten en een dynamiek die nergens ter wereld voorkomt. Daarom is het vandaag een dag waarop we de diversiteit van ons geliefde Suriname omarmen diversiteit in etniciteit, religie, cultuur, maar ook biodiversiteit. Een dag waarop we stilstaan bij het belang van eenheid en solidariteit.

Deze dag staat in het teken van de geboorte dag van de heer Jagernath Lachmon, de eerste voorzitter van de VHP, die de verbroederingspolitiek introduceerde samen met andere leiders, zoals Jopie Pengel, voorzitter van de NPS.  In 2020 heeft de eerste formele dag van de nationale verbroedering en eenheid plaatsgevonden. Heden ten dage is het belangrijk, dat wij met z’n allen meer dan ooit stilstaan bij de verworvenheden, maar ook bij de uitdagingen, die ons land heeft.

Waar willen wij met z’n allen naar toe in ons land? Welke offers zijn wij gezamenlijk bereid te brengen?  En zijn wij op dit moment verbroederd met elkaar? Belangrijke vragen op deze Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid.

Srananmans,
We hebben elkaar, nu meer dan ooit, nodig!  Als president van dit prachtige land wil ik graag mijn waardering uitspreken naar alle broeders en zusters. Jullie vormen de ruggengraat van onze samenleving en dragen bij aan de vooruitgang en welvaart van ons land. De Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid is een herinnering aan het feit dat wij ondanks onze verschillende achtergronden, één volk zijn.

Un kumba tetey beri dya.  We leven als onafhankelijke natie, sinds 25 november 1975, bewust samen met elkaar. Wat wij hebben meegemaakt, in de periode ervóór heeft ons gevormd als burger, als broer, als zus, als gezin, als familie, als Sranamans. Laten wij niet vergeten, dat wij overwinnaars zijn! Dat wij bereid zijn gezamenlijk offers te brengen voor onszelf, onze kinderen, en onze families. 

Duurzame groei en ontwikkeling komen alleen op gang als wij met z’n allen weten hoe wij dit zullen bewerkstelligen. Nu, met de olievondst, de goud voorraden, de natuurlijke hulpbronnen, ons bos, ons water, onze diversiteit, en onze ‘lobi Sranan man nanga sisa, we kunnen samen en mooi Suriname ontwikkelen. Dit is een taak van elk van ons en niet alleen de rol van deze regering of van Chan. Un allamalla ab a verantwoortu!

Verbroedering is niks anders dan innige vrienden van elkaar zijn; u mus de bun mati fu makandra, unu na famiriman,
un mus yep makandra. Dit is het fundament, dit is de start om samen te leven, samen te werken en samen duurzaam te groeien en te ontwikkelen. De nationale dialoogsessies waren hier een begin van. Met elkaar in gesprek gaan over de nijpende vraagstukken en ontwikkelpunten in ons land. San ei psa in’ a kondre, san u wani, san u kan du, nanga makandra, fu seti un kondre bun.

Srananmans,
Broeders en zusters,
Laten wij open staan voor elkaar, laten wij meer naar elkaar luisteren, laten wij tolerant zijn naar elkaar toe.  Het is juist de diversiteit die ons zo uniek maakt en ons in staat stelt, om van elkaar te leren, elkaar te respecteren, en samen te blijven groeien.  Door het erkennen en omarmen van onze verschillen, kunnen we bouwen, naan een sterker, en veerkrachtiger Suriname.

Laten wij, op deze dag van Nationale Verbroedering en Eenheid, stilstaan bij de betekenis, die broederschap in onze naaste omgeving heeft. Het is een voortdurende inspanning die we moeten blijven nastreven in ons dagelijks leven. Het is een verantwoordelijkheid, die we allemaal delen ongeacht onze positie of achtergrond. Wij kunnen daarom niet blijven stilstaan, bij oude gewoontes, oude gedachtegangen en oude methodes.

Het is tijd voor vernieuwing, duurzame verbroedering en duurzame processen & systemen, die bijdragen aan uw welvaart en welzijn vandaag, morgen en in de toekomst. Duurzame verbroedering waar wij elkaar respecteren en ondersteunen om ons land verder tot ontwikkeling te brengen. Laten we daarom vandaag en elke dag, onze handen ineenslaan en werken aan een toekomst, waarin iedereen gelijke kansen heeft, waarin niemand wordt buitengesloten of gediscrimineerd.

Srananmans,
Broeders en zusters,
Ik spreek ook mijn dank uit aan de vele organisaties en individuen, die zich inzetten voor verbroedering en eenheid in Suriname. Jullie inspanningen zijn van onschatbare waarde en dragen bij aan de harmonie en vooruitgang van ons land. Laten we vandaag en in de toekomst de kracht van verbroedering en eenheid in Suriname blijven vieren. Laten we onze verschillen koesteren en elkaar blijven ondersteunen, zodat we samen kunnen werken aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Ons huis, Suriname, dat wij samen opbouwen als Surinamers, als Srananmans, verdient het, dat wij er samen alles aan doen om vooruit te komen. We zijn het aan onszelf verplicht om ons land, nu, morgen, en in de toekomst, tot ontwikkeling te brengen, met onze leidsman Gado, as u Fesi an.

Ik wens u allen, een gezegende Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid toe.
Samen wo set a kondre bun!
Ik dank u en may God bless you all!
Tan bun!
Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July