Vrouwen en jongeren getraind in verbeteren landbouwproductie
16 Sep, 07:28
foto
Vrouwen en jongeren die aan landbouw doen, zijn tijdens een training gestimuleerd om hun productie te vergroten. Zij hebben de nodige vaardigheden meegekregen. (Foto: LVV)


Vrouwen en jongeren worden gestimuleerd en gemotiveerd om hun landbouwproductie te verhogen. Landbouwcoöperatie Kwatta heeft een Farmer Field School gehouden, waaraan 65 participanten hebben deelgenomen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) staat achter de doelstellingen van dit project en heeft een faciliterende rol in het onder andere verzorgen van trainingen.

Bij deze training krijgen landbouwers groepsgewijs de nodige hands-on skills voor het veld om bepaalde praktijken uit te voeren. Voor het Sustainable Agriculture in the Caribbean (SAC) project, is de focus op klimaatbestendige praktijken. De oproep is gericht naar vrouwen en jongeren die van het SAC-project afkomstig zijn. Het doel van dit project is om de economische welvaart van vrouwen en jongeren te vergroten in de duurzame landbouwmarkten in het Caribisch gebied.

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen en jongeren vaak genoeg op de achtergrond blijven bij het betrekken van landbouwers. Binnen dit project gaat het specifiek om het telen van peper, tomaat, broccoli, bloemkool en sla.

Het is in de planning om over 2 weken te starten met het trainen van 10 landbouwers van een ander groep. Voor deelname aan de training zijn geen kosten verbonden, meldt LVV.

Voor deelname kan worden gebeld op het nummer +597 8404095.

Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June