Santokhi onderstreept rol technologie op G77+China top
16 Sep, 01:03
foto
President Chan Santokhi spreekt de G77+China top toe in Havana. Hij legt de nadruk op het belang van technologie bij dichten kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. (Foto: CDS)


President Chan Santokhi heeft in Havana tijdens de G77+China top het belang van technologie belicht bij het dichten van de kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Volgens hem moet de rol van wetenschap en technologische innovatie niet uitgesloten worden bij de aanpak van zijn de geopolitieke spanningen, als financiële, voedsel-, biodiversiteits-, en klimaatcrises. Hij verwijst naar de rol van technologie op het gebied van voedselveiligheid bij het produceren van meer voedsel en het optimaliseren van de landbouw.

In Havana, Cuba vrijdag de G77+China Summit geopend waarbij de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel, de leiders van de lidstaten in het Palacio de las Convenciones heeft ontvangen. Het thema van de summit is Huidige ontwikkelingsuitdagingen: de rol van wetenschap, technologie en innovatie.

“We moedigen internationale samenwerking en partnerschappen en het delen van kennis aan om de kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden te overbruggen”, stelde de president. Hij is ook voorstander van het uitbreiden van de toegang tot digitale technologieën naar jongeren, vrouwen, inheemse en tribale volkeren en personen om niemand achter te laten, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Echter benadrukt het staatshoofd dat men niet voorbij moet gaan aan mogelijke gevaren bij slecht gebruik van wetenschappelijke verworvenheden. “De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) kan niet worden gestopt. We erkennen de voordelen die AI kan opleveren, maar we moeten ook rekening houden met de bedreigingen ervan voor de vrede, de veiligheid en de mondiale stabiliteit, vanwege het potentieel ervan vanwege misbruik en onvoorspelbaarheid.”, betoogde president Santokhi.

De G77+China top is bij uitstek het forum om diverse relevante onderwerpen voor ontwikkelingslanden te bediscussiëren. Het voornaamste doel is het bewerkstelligen van een rechtvaardiger internationale samenleving, waarbij de stem van de ontwikkelingslanden niet genegeerd moet worden. Daarnaast bestaat de noodzaak om de bestaande internationale multilaterale systemen en instituties diepgaand te evalueren en te hervormen.

Suriname zal zich sterk maken voor de effectievere aanpak van klimaatverandering en herstel van de kleine en afhankelijke economieën na de covid crisis. De participatie van Suriname op het hoogste niveau stuurt een belangrijk signaal over de waarde dat ons land hecht aan samenwerking en multilaterale relaties.

Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June