Column: Hoofd zwiept van rechts naar links
15 Aug, 00:59
foto
Vicepresident Ronnie Brunswijk geeft procureur-generaal Garcia Paragsingh behalve een handdruk ook een warme brasa. Zij is maandag beëdigd door de president. (Beeld: René Gompers)


Het hoofd van de koning/vp/ex-leider van het Jungle Commando/voorzitter van de ABOP keek eerst een hele poos rechts. Zijn rechtse oor was vol van het geklaag over dat advocaat-generaal Garcia Parasingh definitief pg gaat worden. Er zijn grote criminele zaken die worden aangepakt, vooral met steun van Amerika, Frankrijk en Nederland. Daarbovenop komt dat de Amnestiewet op de brandstapel is gegooid, want die is niet meer geldig. Strijdmakkers die in de bak hoorden, zijn bang geworden dat het alsnog zal gebeuren nu.

De koning had heel veel werk om de mensen rustig te houden. Zo erg dat hij zich zelfs ziek moest melden bij de president, terwijl er hete hangijzers besproken moesten worden. Er was pas 80% overeenstemming over de benoeming van Paragsingh tot pg. Door zich ziek te melden dacht Bravo dat Chan dan nog zou wachten totdat de top tussen VHP en ABOP zou doorgaan. Tot zijn schrik heeft Chan op een regeringsvergadering besloten dat de pg definitief wordt benoemd.

De vp is goed geschrokken, want tot nu toe werd er maar steeds gepraat om consensus te bereiken. Maar 80 tot 90% is ruim voldoende voor de president. Hij heeft de ministers, voorgedragen door de ABOP ook beschermd. Om te voorkomen dat iedereen voorgedragen zou worden voor reshuffling, mochten ze bij de bespreking van agendapunt benoeming pg de vergaderzaal verlaten. Dus is het besluit met algemene VHP-stemmen aangenomen als een hamerstuk. Dus als ex- lijfwacht en oud-militair weet de vp: Als de president zegt hooooooofd links, dat het meteen van rechts naar links moet! De officiële en echte baas heeft gesproken!

De hamerslag hebben veel Staatsraadsleden niet gehoord, want ze waren nog met elkaar aan het kibbelen over de 50% koopkrachtversterking van de regering. Dat kan de oppositie nooit goedkeuren want het Staatsbesluit ging alleen over geld voor deze regeerperiode. Binnen een minuut kon het agendapunt worden afgehamerd waar de vp en de Raad van Ministers buitenspel werden gezet door Chan. Hij heeft de ABOP/PL niet meer nodig om voortvarend regeringsbesluiten te nemen. En nu het stil was op de vergadering van de Staatsraad, werd het geluidsfragment afgedraaid. Het Staatsbesluit is werkelijk in stemming gebracht en iedereen heeft totaal betoverd en in slaap gesust vóór gestemd, zonder dat ze kennisgenomen hadden van de inhoud.

De koning weet wanneer je het hoofd moet keren en buigen. Hij wil liever geen ruzie met de pg, zeker niet met alle internationale aandacht en nu ook de Amnestiewet. En alle stoere taal neemt hij weer terug, want stel je voor als de pg hem daarvoor ter verantwoording gaat roepen, want de verontwaardiging is heel erg in de samenleving. Dus heeft de pg ten overstaan van de wereld niet alleen een handdruk gekregen, maar ook een warme brasa. If you can't beat them, join them, moet de vp hebben gedacht. De pg sloot bij de niet protocollaire omarming wijselijk haar ogen, want Vrouwe Justitia is blind.

Nita Ramcharan

Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March