President: 50 Mennonieten families mogen naar Suriname
14 Jun 2023, 00:00
foto
President Chan Santokhi dinsdag in De Nationale Assemblee


President Chan Santokhi heeft in De Nationale Assemblee uitgelegd dat er een verzoek binnengekomen is van een lokale agrarische ondernemer om Mennonieten toe te laten in Suriname. De groep wil zich inzetten bij het opvoeren van de agrarische productie. De regering heeft na diverse discussies besloten een pilot project uit te voeren. Er is toestemming voor de vestiging van 50 families in Suriname. Zij moeten voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan vreemdelingen.

De Staat zal geen grond ter beschikking stellen aan de groep. Zij komen ook niet in aanmerking voor grond dat toebehoort aan in stamverband levende gemeenschappen. Santokhi gaf gisteren in het parlement aan dat tot nu toe er geen concrete aanvragen zijn van Mennonieten die van hun vertegenwoordiger te kennen gegeven hebben zich hier te vestigen. Het gaat tot nu toe slechts om voornemens. Indien de mensen hier komen, zullen ze grondig worden gescreend. Alle wettelijke bepalingen zijn ook op hen van toepassing.

Deze kwestie moet volgens de president niet geïsoleerd worden bekeken. Er wordt al jaren gesproken over Suriname als voedselschuur. Binnen de Caricom is ook afgesproken om in 2025 ruim 25% minder te importeren, waardoor er deviezen worden bespaard. Er worden diverse mogelijkheden gecreëerd om de productie op te voeren. Mennonieten willen ook investeren in Suriname en de formele aanvraag is diverse keren besproken in de regeringsraad.

In de regeringsraad zal later op de dag een clusterteam worden benoemd die dit pilotproject verder zal monitoren en begeleiden. De spanningen moeten worden weggemaakt. Er moet ook een gedegen communicatie worden opgezet. De regering zal geen project uitvoeren dat voor spanningen zal zorgen, daarom is het volgens de president nodig om de zaak  goed te coördineren.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June