NDP fractie interpelleert regering over uitzettingsprocedure
09 Jun, 00:58
foto


Assembleeleden van de NDP fractie hebben gisteren een interpellatievoorstel aangeboden ter goedkeuring aan De Nationale Assemblee. Zij willen van de regering uitleg over wat de procedures zijn om niet-ingezetenen het land uit te zetten. Dit interpellatievoorstel wordt gedaan, nadat Regita 'Asawini' Edenburg het land is uitgezet. Eerst via Frans-Guyana en uiteindelijk via de Johan Pengel luchthaven.

Het interpellatievoorstel naar Assembleevoorzitter Marinus Bee:
Overwegende dat,
- Geldende wetten vermoedelijk naar willekeur worden toegepast op activisten, politiek andersdenkenden, kritische burgers en ambtenaren.
- Overheidshandelen grove vormen aannemen die leiden tot het overtreden van vigerende wetgeving in casu het uitzetten van een activiste via ons buurland.
- Met dit overheidshandelen er verontwaardiging heerst bij tenminste twee EU-landen.
- Transparantie ontbreekt over deze kwestie.
- Het regeringsbeleid ervoor zorg draagt dat kritische burgers stelselmatig het zwijgen wordt opgelegd en actuele veiligheidsvraagstukken zich alsmaar ophopen.
- De rechtsstaat diep aangetast is geworden door onder andere het bovengenoemde en de samenleving in enorme angst en onrust is gedompeld.

Besluit;
De regering op zo kort mogelijk termijn uit te nodigen om De Nationale Assemblée zo omstandig en transparant mogelijk te informeren over;
-De procedures die zijn gevolgd om niet-ingezetenen in casu het land uit te zetten.
- Het buitenlands- en migratiebeleid met betrekking tot vreemdelingen en Surinaamse diaspora.
- De bescherming van de rechtsstaat en burgers alsmede de handhaving en naleving van nationale wetgeving en verdragen.
- De bescherming van het recht op vrije meningsuiting.
Advertenties

Saturday 30 September
Friday 29 September
Thursday 28 September