Bedrijfsleven helpt IMF-programma monitoren
02 Jun, 06:46
foto
President Chan Santokhi plaatst zijn handtekening onder het document. Er is begeleiding nodig bij de uitvoering van het IMF-programma.


Het bedrijfsleven zal als onafhankelijk monitorings- en adviesorgaan dienen bij de uitvoering van het IMF-stabilisatie en herstelprogramma. Donderdag heeft president Chan Santokhi een memorandum of understanding getekend met de Suriname Economic Oversight Board (SEOB). Het document is medeondertekend door de minister van Financiën en Planning, de governor van de Centrale Bank van Suriname, vertegenwoordigers van de Surinaamse Bankiersvereniging en Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.

De SEOB zal worden bemand door maximaal 10 vertegenwoordigers uit zowel de private als publieke sector, die op vrijwilligersbasis deelnemen. Het initiatief voor monitoring komt van de bedrijfslevenorganisaties. De regering heeft een Extended Fund Facility Agreement (EFF) gesloten met het IMF om de economie te stabiliseren, de schuldpositie te herstructureren om het groeipotentieel van Suriname te verwezenlijken. Uit recente besprekingen tussen de regering
en de private sector is gebleken dat er behoefte is aan een degelijke uitvoering van de IMF-programma's en transparante communicatie naar de gemeenschap. Tevens is deze voorwaarde opgenomen in het herstelprogramma.

De doelstellingen van de SEOB zijn onder andere:
• Het monitoren en adviseren van de regering over het implementeren van het IMF-programma en het economisch herstelplan op basis van duidelijke prestatie indicatoren;
• Het beoordelen, ondersteunen en versterken van het regeringsbeleid en de activiteiten die worden uitgevoerd om de programma’s conform de deadlines te implementeren;
• Het ondersteunen in het transparant communiceren naar de gemeenschap over de status van de programma’s en het economische herstelplan;
• Functioneren als permanent adviesorgaan voor de regering in de stabilisatie- en groeifase van de economie.

Ter ondersteuning van de werkzaamheden zal er een secretariaat worden ingericht en een communicatieteam worden benoemd. Het streven is om per juli 2023 volledig operationeel te zijn.
Advertenties

Tuesday 26 September
Monday 25 September
Sunday 24 September