Regering wil domeingrond verkopen aan vreemde mogendheden
30 May 2023, 00:00
foto


De regering wil domeingrond in eigendom overdragen aan vreemde mogendheden voor het diplomatieke verkeer. Alle domeingrond in Suriname komt hiervoor in aanmerking, met uitzondering van woon- en leefgebieden van de Inheemse en Tribale Volken. Dit heeft de regering vervat in een concept Staatsbesluit.  Dit bekent dat De Nationale Assemblee zich hierover niet zal uitspreken. Er is met spoed advies gevraagd van de Staatsraad.

Starnieuws verneemt dat de regering het terrein op de hoek van de Jagernath Lachmonstraat en de Albertlaan aan India wil overdragen wanneer president Droupadi Murmu, Suriname rond de herdenking van 150 jaar Hindoestaanse Immigratie bezoekt. Vrijdag is deze kwestie behandeld, maar er waren diverse kanttekeningen. Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer zou enkele aanpassingen aanbrengen aan het concept. Intussen is het concept maandag weer aangeboden aan de Staatsraad die zich vandaag weer hierover zal buigen.

De vaststelling van de koopprijs en de waarde van de domeingrond geschiedt door het Taxatie Instituut en/of een door de Staat aangewezen beëdigde makelaar/taxateur. De Staat kan in een specifiek geval de vastgestelde koopprijs reduceren, indien bij die overdracht omstandigheden aan de orde komen die een dergelijke afwijking rechtvaardigen.

De regering vindt dat ter bevordering van diplomatieke relaties het wenselijk is dat de Staat Suriname domeingrond kan overdragen aan andere soevereine Staten. De Staat Suriname heeft als eigenaar van domeingrond het wettelijke recht hierover te beschikken naar eigen inzicht met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Er wordt niet voor gekozen om via een stichting het terrein te kopen. Deze mogelijkheid is er ook. Daarnaast zijn diverse ambassades op grondhuur percelen of ze hebben een pand gehuurd.

In het ontwerp Staatsbesluit is niet aangegeven wat de maximale grootte mag zijn van het domeingrond dat de regering in eigendom wil verkopen aan een vreemde mogendheid. Binnen de Staatsraad is er behoorlijk wat tegenstand tegen dit voornemen van de regering. Zeker als zaken niet verder worden afgebakend. Gevreesd wordt dat met de verkoop van domeingrond in eigendom aan de Indiase ambassade, de deur open gezet wordt voor andere vreemde mogendheden om hetzelfde te doen.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July