26 boeren via loting geselecteerd voor productie zaaizaad
28 May 2023, 12:39
foto
Veel belangstelling voor terrein te Prins Bernhard Polder te Nieuw Nickerie voor productie van zaaizaad. (Foto: LVV)


In Nickerie zijn 26 boeren via loting geselecteerd voor zaaizaadproductie te Prins Bernhardpolder. Er is heel proces aan vooraf voordat de loting gisteren afgerond kon worden. In februari dit jaar is door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een bekendmaking via de mediahuizen geplaatst dat geïnteresseerde rijstboeren zich konden registreren voor een perceel. Minister Parmanand Sewdien zegt dat het een unicum is voor het rijstdistrict. 

Meer dan 400 belangstellenden hadden zich hiervoor aangemeld. Na een strenge selectie hebben 127 van hen gisteren een lot mogen trekken op het kantoor van LVV te Nickerie. Het gaat om 26 kavels die samen ongeveer 500 hectaren beslaan en de Stichting Experimentele Landbouw (SEL) toebehoren.

Door tussenkomst van een op te richten coöperatie zullen deze gronden, welke in grootte variëren van 15 tot 25 hectaren, onder strikte voorwaarden aan de boeren beschikbaar worden gesteld. Onder begeleiding van ADRON  zal zaaizaad geproduceerd worden.

De loting vond plaats onder toeziende ogen van o.a. de minister van LVV, districtscommissaris, de lokale pers en de volksvertegenwoordigende lichamen van Nickerie, meldt het ministerie.

Het proces tot dusver was niet gemakkelijk omdat de belangstelling voor dit terrein heel erg groot was. Ook veel grote boeren hadden gehoopt in aanmerking te komen. Maar uiteindelijk heeft de regering ter stimulering van ondernemerschap anders beslist. Transparantie en eerlijkheid genieten hoge prioriteit zei minister Sewdien waardoor er voor het model van loting is gekozen.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June