PALU: President houdt iedereen voor de gek
28 May, 08:43
foto


President Santokhi misbruikt de zogenaamde hearings in het kader van een ‘pre nationale dialoog’ om de indruk te wekken dat zijn regering een nieuwe start zal kunnen maken. Dat is natuurlijk vooral bedoeld om de onrust en de enorme onvrede onder de bevolking te laten verstommen. De PALU is van mening dat de regering niet in staat is om nu plotseling een scherpe bocht te maken en met een schone lei te beginnen. Uit het beleid van de afgelopen drie jaar is immers gebleken dat de regering niet kan besturen en niet in staat is om het belang van de Surinamers voorop te plaatsen. Dat verander je niet zomaar, ook niet na een zogenaamde Pre Nationale Dialoog, stelt de PALU.

De president had voor zaterdag 20 mei alle groepen met wie hij had gesproken uitgenodigd om de resultaten te presenteren van het pre overleg Nationaal Dialoog. De verschillende groepen hadden in gesprek met de president vooral hun grieven, dat wat zij misten in het beleid, naar voren gebracht. Tijdens het vooroverleg heeft ook de PALU een 7 punten programma overhandigd aan de President waarmee de neergaande ontwikkelingen op verschillende gebieden op de korte termijn tot staan kon worden gebracht.

De president denkt daar nou handig gebruik van te maken. Nu weet hij zogenaamd precies wat er moet gebeuren en de gemeenschap mag uitkijken naar een fris en nieuw beleid. Maar de woorden zijn nog niet uitgesproken, of hij wordt al direct ontmaskerd. Want terwijl er een noodtoestand met cyanide in Brokopondo zich voordoet zwijgt de president in alle talen. Volgens bekomen informatie toont hij (terecht) wel medeleven met de doden bij een schoolbrand in ons buurland, maar merken we niets van betrokkenheid bij de ramp met cyanide in eigen land, meent de PALU.

Alsof de regering op basis van de verschillende klachten plotseling het licht heeft gezien kondigt hij op 20 mei een nieuwe, frisse start aan voor de tweede helft van de regeerperiode. Het nieuwe actieplan is inmiddels op 25 mei gepresenteerd. Nu gaan kennelijk de wonderen gebeuren. Maar het mag toch duidelijk zijn dat we hiervan niets nieuws hoeven te verwachten. De problemen bestonden al vanaf het begin. Daarom had men toch al een plan gemaakt en is men tegen adviezen van o.a. de PALU naar het IMF gegaan. De problemen zijn in de afgelopen drie jaar alleen maar groter geworden, met zelfs als extra negatief effect dat steeds meer geschoold kader ons land verlaat. De PALU vraagt zich af welke aardverschuivingen er nu in het beleid zullen komen waardoor het resultaat anders zal zijn.
Advertenties

Saturday 30 September
Friday 29 September
Thursday 28 September