SWM gebelgd over verzonnen berichten water Brokopondo
27 May 2023, 04:54
foto


De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) blijft erbij dat alle verhalen over vermeende vervuiling van het drinkwater uit Brokopondo met cyanide, absoluut niet op waarheid berusten. Deze zijn volledig verzonnen, benadrukt het bedrijf. Het waterbedrijf dat ISO 9001: 2015 gecertificeerd is, hanteert als leverancier van drinkwater ten behoeve van de totale Surinaamse gemeenschap, altijd de hoogste normen en standaarden als het gaat om de kwaliteit en veiligheid van het geproduceerde water.

"Wij verzekeren de gemeenschap dat ons drinkwater veilig is voor consumptie en nog steeds voldoet aan nationale en internationale normen en voorschriften", zegt de SWM in een persbericht. Sinds 4 mei worden via een aangescherpt monitoringssysteem met regelmaat watermonsters getrokken bij de waterbronnen en getest op vooral de chemische kwaliteit. Volgens de United States Environmental Protection Agency, is de aanwezigheid van meer dan 0.2 mg cyanide per liter drinkwater, schadelijk voor de mens. Bij de Europese wetgeving is de grens gesteld op 0.05 mg per liter, terwijl de WHO een grens van 0.5 mg per liter hanteert. Tot nu toe is er geen overschrijding van bovengenoemde hoeveelheden geconstateerd. Op alle locaties waar watermonsters zijn getrokken is de waarde steeds kleiner dan 0.01 mg per liter (<0.01mg/l ).

"De valse beweringen over cyanide voorkomens zijn niet alleen schadelijk voor de reputatie van het bedrijf, maar schaden ook het vertrouwen van onze klanten in de kwaliteit van ons drinkwater. Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat er valse en misleidende informatie wordt verspreid, die tot enorme bezorgdheid leidt bij de totale bevolking. Wij doen een dringend beroep op personen die deze misleidende informatie brengen over de kwaliteit van ons drinkwater en mogelijke vervuiling daarvan, om zulks achterwege te laten".
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July