Minister Ramdin: Een excellente diplomaat is heengegaan
23 May 2023, 16:35
foto
Ex-premier, ambassadeur Wim Udenhout


Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking memoreert ex-minister-president, ambassadeur Wim Udenhout, als iemand die veel verdiensten in de gemeenschap heeft gehad alsook daarbuiten ten behoeve van Suriname. “Met het heengaan van Wim Udenhout die, onder andere in bestuurlijke zin, een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan Suriname in een moeilijke periode, in een periode van transitie, moet ook worden vastgesteld dat met zijn heengaan, wij ook een goede diplomaat verliezen. Een excellente diplomaat die op een gedegen, gebalanceerde wijze zijn werk heeft uitgevoerd als ambassadeur en als zodanig een bijdrage heeft geleverd aan de diplomatieke ontwikkeling van Suriname”.

Na zijn ruim twintigjarige loopbaan bij het ministerie van Onderwijs werd hij in 1984 benoemd tot minister-president en minister van Buitenlandse Zaken. In samenwerking met de militaire machthebbers, de vakbeweging en het bedrijfsleven werd de basis gelegd voor het herstel van de democratie, hetgeen leidde tot de verkiezingen van 1987. Na zijn premierschap werd Udenhout regeringsadviseur en in 1989 werd hij door president Shankar benoemd tot ambassadeur, in welke functie hij bijkans acht jaar geaccrediteerd was in Washington en bij de Organization of American States (OAS), met mede-accreditering in Mexico, Canada en Nicaragua.

Als ambassadeur bij de OAS is Wim Udenhout voorzitter geweest van de Permanente Raad, het hoogste dagelijks orgaan van de OAS, waar hij een belangrijke rol heeft vervuld bij het versterken van het handvest van de OAS. In 1994 vertegenwoordigde ambassadeur Udenhout Suriname bij de verkiezing en beëdiging van Nelson Mandela en in 1995 werd hij door president Venetiaan benoemd tot ambassadeur voor Ghana en Zuid-Afrika, waarmee hij de eerste Surinaamse ambassadeur in Afrika werd.

Wim Udenhout heeft zich ook buiten zijn formele functie als ambassadeur op diverse gebieden gedurende zijn leven eveneens als ambassadeur van Suriname opgesteld en ingezet. Laatstelijk, onder andere, als voorzitter van Suriname Conservation Foundation. Voor zijn vele verdiensten kreeg Wim Udenhout in februari 2010 uit handen van president Venetiaan de hoogste onderscheiding in de Republiek Suriname, het Groot Lint in de Ere Orde van de Gele Ster.

“Wij betreuren zijn heengaan, omdat we in de persoonlijke contacten met hem sinds hij ambassadeur in de Verenigde Staten was voor Suriname ook merkten dat hij een bredere kijk en visie op zaken had en daarnaast ook een gebalanceerde visie waarbij hij altijd zocht naar het gemeenschappelijk uitgangspunt om in consensus vooruitgang te realiseren. Dat is precies wat wij nodig hebben!”, onderstreept de minister. “In onze diplomatie staat dat centraal: Geen vijanden maken, zoveel mogelijk proberen vrienden te maken. Ik denk dat ambassadeur Udenhout vele vrienden heeft gemaakt en dat dit Suriname ten goede is gekomen.” Het ministerie condoleert de nabestaanden en de Surinaamse gemeenschap met het heengaan van een bijzonder staatsman.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June