Parmessar: Maatregelen zullen zwarte markt creëren
31 Mar 2023, 00:57
foto
Rabin Parmessar, fractievoorzitter van de NDP, donderdag tijdens zijn spreekbeurt.


NDP-fractieleider Rabin Parmessar vindt dat de maatregelen aangekondigd door president Chan Santokhi om de koers te beteugelen "allemaal mooi klinkende oneliners zijn". Een concreet uitgewerkt programma is niet gepresenteerd. Intussen zal het volk verder gebukt gaan onder de huidige miserabele situatie die helaas steeds erger wordt. Niets van verlichting, integendeel… Al deze maatregelen zullen leiden tot het creëren van een zwarte markt. Willekeur, een Friends en Family beleid is hier aan de orde."

Parmessar somt de maatregelen tot eind dit jaar gepresenteerd door de president op:
1. Illegale handel in vreemde valuta aan te pakken.
2. Taskforce voor aanpak illegaliteit.
3. Voorzieningen ter versterking van de leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
4. Krediet van banken wordt gemaximaliseerd.
5. Waardevast beleggingsinstrument initiëren naast de termijn deposito's en OMO's.
6. Betere rente transmissie om sparen in SRD aantrekkelijk te maken.
7. Toezicht op banken en wisselkantoren opvoeren en verscherpen.
8. Regelgeving koersmarges aanscherpen, valutaverkeer efficiënter maken
9. Regulier overleg voor CBvS en minister Financiën & Planning over het monetair beleid.
10. Extra maatregelen voor implementeren btw.
11. Douanedienst en belastingdienst reformeren tot een agency.
12. Grondhuur tarieven aangepast bij staatsbesluit. Inning geraamd op SRD 1 miljard. Grondconversie opgenomen op de begroting.
13. Aanpassing export prijzen hout en vis.
14. Goedkeuring concessie rechten op goud, hout en zandafgraving.
15. Afbouw subsidie noodzakelijk zonder dat kwetsbare groepen geraakt worden. Niet naleven retentieverplichting levert een economisch delict op.
16. Import van auto’s, vergunningplichtig, bij bouwjaar ouder dan 8 jaar bussen ouder dan 15 jaar.
17. Winstmarges basisgoederen van 25 naar 10-15% etc.

Parmessar merkt op dat al deze zaken die opgesomd zijn, niet zijn uitgewerkt. Hij heeft er ook moeite mee dat de president steeds "een cd afdraait over de vorige regering. Een versleten cd over een lege staatskas, lage exporten, grote werkloosheid, staatsschuld van 4 miljard etc. Laat deze onwaarheid voor eens en altijd uit de wereld geholpen worden. Een staatskas kan nooit leeg zijn, omdat er elke dag transacties plaatsvinden. De overzichten van Bureau Staatschuld laten duidelijk zien dat de binnenlandse en buitenlandse schulden komen op 2,1 miljard om 1,1 miljard. Een eenvoudige rekenkundige optelsom brengt de totale schuld op 3,2 miljard. De president plakt er gewoon 800 miljoen dollar bij". 

In mei 2022 was de koers nog SRD 20.8 en de bankbiljetten in omloop zijn in nog geen drie maanden met bijkans SRD 1 miljard toegenomen, voert Parmessar aan. De inflatie was vorig jaar 55%. Dit jaar, twee maanden rapportages van het Algemeen Bureau voor de Statistiek is de inflatie reeds 9%. "Wat gaat de regering doen om de inflatie te beteugelen?"
De geldschepping van de OMO's heeft volgens de volksvertegenwoordiger zijn doel absoluut niet gerealiseerd om juist geld af te romen uit de samenleving. "Integendeel, zien wij een enorme geldschepping met het noodlottig gevolg dat de koers verder op hol is geslagen. De CBvS heeft met de hoge percentages van OMO ervoor gekozen om een verlies in de resultaten rekening aan te gaan van nu inmiddels  meer dan SRD 2.7 miljard. Dit is een duidelijke benadeling van de Staat en de bank waar particuliere banken extreem worden bevoordeeld. Openlijke corruptie voorzitter, artikel 13 van de Anti-corruptie wet is hier zwaar overtreden!"

Intussen is het IMF-programma een jaar stil, terwijl de begroting voor een derde deel afhankelijk is van de middelen die moeten binnenkomen vanuit dit fonds, benadrukt Parmessar. "Veel van de zaken die de regering van plan is te ondernemen zijn contrair aan de gemaakte afspraken met IMF. President heeft u de boodschap van IMF begrepen dat zij geen vertrouwen hebben in uw beleid?"

De NDP-fractieleider stelt voor:
1. Veel van de maatregelen komen uit de Valutawet ingediend door de vorige regering "die u naar de rechter heeft gebracht voor opschorting, deze opnieuw uit de kast te halen, te actualiseren en daarmee de regulering op de valutamarkt te helpen bevorderen".
2. Alle overschotten van de algemene banken dienen omgebracht te worden bij de CBvS. De taken moeten terug naar de moederbank om rust in de economie te bewerkstelligen.
3. De CBvS weer de keyrole te laten vervullen in het geldverkeer: alle stortingen van parastatale bedrijven en anderen weer slechts via de moederbank te laten verlopen, als vanouds en niet via de particuliere banken. Tot nu toe is er geen overzicht gepresenteerd van onder meer Staatsolie bij de particuliere banken, waar herhaaldelijk naar is gevraagd.

4. Publiceer de nieuwe Bankwet onmiddellijk. "Al maanden houdt u het vast heer president!"
5. Zonder een goed bestuur, met name transparantie gaat er nooit sprake zijn van ontwikkeling.
6. Communiceer eerlijk, open en transparant: "Wat hebt u concreet met het NRA rapport gedaan? Wat doen wij concreet om blacklisting te voorkomen, later in het jaar? We hebben slechts aan 1 maatregel van de CFATF vereisten kunnen voldoen. Ik hou me hart vast, voorzitter."
7. Versterking van onze key instituten te beginnen met professionals en te stoppen met het Friends en Family beleid ASAP en niet het instellen van ad hoc commissies.
8. De regering dient haar uitgavenbeleid drastisch aan te passen: er is sprake van veel verspillingen en  vooral corruptie.

Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July