President: Efficiëntere hulp met automatiseren huisartsenzorg
29 Mar, 20:46
foto
Participanten aan de conferentie over automatiseren van de huisartsenzorg door Volksgezondheid.


Met het automatiseren van de huisartsenzorg zullen burgers sneller en efficiënter worden geholpen. President Chan Santokhi heeft een conferentie van Volksgezondheid eerder op de dag geopend waarbij alle betrokken belanghebbenden meer informatie hebben gekregen over het systeem. Ze konden hun vragen en zorgpunten bespreken en de aanpak van het ministerie.

Het doel van de Information Systems for Health (IS4H) is om betrouwbare informatie beschikbaar te stellen aan het ministerie, dat op basis daarvan aan geïnformeerde besluitvorming kan doen. Hierbij is het van belang om de eerstelijnszorg c.q. huisartsenzorg in Suriname te automatiseren, waarbij initieel alles binnen de eerstelijnszorg digitaal verloopt, en in een later stadium ook de ziekenhuizen hieraan kunnen deelnemen.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft recentelijk de standaarden gepubliceerd waaraan Huisartsen Informatie Systemen (HIS) dienen te voldoen om gebruikt te mogen worden in Suriname. Deze systemen zullen worden gekoppeld aan het Health Information Exchange Platform waardoor relevante informatie tussen belanghebbenden zoals laboratoria, apothekers, huisartsen, het Centraal Bureau voor Burgerzaken en het ministerie zelf gedeeld kunnen worden. Dit tegen de achtergrond van het automatiseren van de huisartsenzorg in Suriname als onderdeel van het IS4H-beleid van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie (PAHO/WHO).

Het ministerie van Volksgezondheid zegt zich de afgelopen twee jaar ervoor ingezet te hebben om de huisartsenzorg te automatiseren volgens het IS4H. Aan alle particuliere huisartsen is gevraagd hun kliniek te voorzien van een automatiseringssysteem dat voldoet aan de standaarden van het departement.

In 2021 is er een stuurgroep geïnstalleerd onder leiding van de onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, Ritesh Dhanpat. In dit team zijn diverse actoren binnen de gezondheidszorg vertegenwoordigd, waaronder de ziekenhuizen, het Staatsziekenfonds, het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, de Regionale Gezondheidsdienst, de Medische Zending, de Vereniging van Medici in Suriname en ook e-Government.

Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December