Commissie evalueert Ontslagwet 2018
24 Mar 2023, 22:52
foto
Commissie Evaluatie Ontslagwet. Vlnr: Glenn Piroe (voorzitter), Merlien Adriaans-Nelson, Meena Kandhai- Ramai, Kawita Bisesser, Minister Steven Mac Andrew, Fred Ramsingh, Malini Ramsundersingh, Wihtley Lodik, Nishita Barros en Maureen Held.


De commissie ‘Evaluatie Ontslagwet 2018’ zal de Ontslagwet van 2018 evalueren. De werkgroep is donderdag geïnstalleerd voor een periode van 6 maanden door minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). Er zal nagegaan worden hoe de wet heeft gefunctioneerd, als er eventuele hiaten zijn geconstateerd en wat de ‘pros and cons’ zijn vanuit het arbeidsveld. Ook het Ontslagbesluit van 2021 zal onder de loep worden genomen.

Het is de bedoeling om eventueel aanpassingen te plegen aan de wet om de werking ervan te verbeteren. Mac Andrew zei bij de installatie dat de Ontslagwet voor- en tegenstanders heeft, maar dat deze wet zekerheid biedt aan zowel werkgevers als werknemers en dat die zekerheid gewaarborgd moet blijven.
   
De evaluatie van de wet is een verplichting en diende in principe twee jaren na de inwerkingtreding van de wet te geschieden. De Covid-19 pandemie zorgde echter voor de nodige stagnatie. De commissie is onder voorzitterschap van de onderdirecteur van het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken van het ministerie, Glenn Piroe.

Piroe beloofde dat zijn team direct zal beginnen met het bestuderen van de wet, inclusief het ontslagbesluit van 2021. Voorts zullen voorbereidingen worden getroffen voor consultaties met onder andere werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers. Na de consultatieronde zal een evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd aan de minister.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven. In de werkgroep zitten naast Piroe: Wihtley Lodik (JIZ/AWJ), Jean Morawi (JIZ/AWJ), Kawita Bisesser (Plan Unit/AWJ), Meena Kandhai-Ramai (Hoofd Bureau Minister/AWJ), Merlien Adriaans-Nelson (Arbeidsinspectie/AWJ), Maureen Held (Arbeidsinspectie/AWJ), Malini Ramsundersingh (VSB), Fred Ramsingh (RAVAKSUR). Nishita Barros (AWJ) is secretaris, meldt de voorlichting van AWJ.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April