VSB onaangenaam verrast met sluitingstijden bedrijven
28 Jan, 18:30
foto
Rekha Bissumbhar, voorzitter van VSB. (Foto: Rafael Jantz)


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is onaangenaam verrast en bezorgd met het eenzijdige besluit van districtscommissarissen om openingstijden voor winkeliers, restaurants en horeca bedrijven aan te passen. Deze maatregel zal wederom een negatieve economische impact (na post Covid-19) hebben op toerisme, horeca en handel, zegt Rekha Bissumbhar, voorzitter van VSB, desgevraagd aan Starnieuws.

VSB ondersteunt wet en regelgeving echter moeten deze consistent en niet ad hoc te worden toegepast en dienen neveneffecten in beschouwing te worden genomen. De achterliggende gedachte  voor het besluit is daarom ook onduidelijk. Zeer onduidelijk is dan ook nog waarom de casino’s wel open mogen blijven, merkt Bissumbhar op. Het besluit is genomen op basis van uitdagingen die het Korps Politie Suriname ondervindt bij de uitoefening van zijn taken, waardoor het niet afdoende kan worden opgetreden.

Bedrijven worden kapot gemaakt door dit soort beslissingen en daar wordt door de VSB krachtig protest tegen aangetekend. De VSB vraagt zich af of zo een besluit en bekendmaking niet middels een beschikking van een minister zou moeten komen na overleg met de stakeholders en na overwegingen in de Raad van Ministers? Immers deze maatregel heeft een behoorlijke impact op de omzetten (de cijfers van de avondklokken om 20.00 – 21.00 – 22.00 en 23.00u zijn bekend), de werkgelegenheid, de inkomsten van bedrijven, het uitgaansleven en het toerisme.

"Terwijl de toerismesector van Suriname net op de Vakantiebeurs in Utrecht was en momenteel in Antwerpen is  om Suriname te verkopen als een plezierig en veilig vakantieland, wordt er besloten dat een deel van het toerisme/uitgaansleven wordt gesloten. Hoe zal deze berichtgeving bij de toeristen overkomen? Het is triest dat juist de sector die de hardste klappen heeft gehad door Covid-19 en op geen enkele wijze ondersteund is geworden door de overheid, opnieuw getroffen wordt terwijl casino’s, gokbedrijven en andere sectoren rustig tot in het holst van de nacht open mogen blijven. Dit wekt de indruk bij delen van het bedrijfsleven dat het hier gaat om favoritisme en bevoordeling van een bepaalde groep ondernemers."

De VSB heeft ook de minister van Justitie en Politie benaderd en gevraagd om extra veiligheidsmaatregelen te treffen vanwege de toenemende criminaliteit, maar de vraag mocht niet vertaald worden met het sluiten van bedrijven die part noch deel hebben aan de verruwing en toename van de criminaliteit. De commissie, die zich hierover zal buigen, moet nog geïnstalleerd worden. Het sluiten van legale bedrijven zal mobiele illegale bars tot gevolg hebben, waaronder de partybussen en auto-parties zoals ook tijdens Covid-19. Criminaliteit terugdringen doe je niet met restrictieve maatregelen naar bedrijven die juist de economie ondersteunen, stelt Bissumbhar.

"Wij verwachten roadblocks. intelligence en voorkomen dat mensen met grote sommen cash geld criminelen aantrekken en nog andere gerichte maatregelen om de criminaliteit in te dammen. De grote boosdoener is natuurlijk de verloedering van de maatschappij, moreel verval en armoede." De VSB gaat er van uit dat de regering tot het inzicht komt dat goed overleg met de stakeholders een absoluut beter resultaat zal neerzetten en verwacht dan ook dat deze maatregelen aangehouden zullen worden. Dit om te voorkomen dat het besluit meteen zal leiden tot maatregelen bij het bedrijfsleven die een negatief effect zullen hebben op de lonen en de werkgelegenheid.

Met klem wijst de VSB er nogmaals op dat het signaal dat met deze maatregel afgegeven wordt naar de internationale toeristengemeenschap alle positieve inzet, inclusief het weer op poten zetten van Surinam Airways, in één klap ongedaan kan maken. "De overheid zou de private sector beter moeten stimuleren en adequater faciliteren zodat de economische situatie in ons land werkelijk hersteld.", benadrukt de VSB-voorzitter. 
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November