EZ geeft wel ontheffing voor 700 auto's ouder dan 8 jaar
27 Jan 2023, 18:51
foto
Minister Rishma Kuldipsingh van EZ.


Ongeveer 700 ingevoerde auto’s, ouder dan 8 jaar, die al op de haven zijn, mogen wel ingeklaard worden. Daarvoor is er ontheffing verleend door de regering. Per 1 februari zal er geen ontheffing worden verleend voor invoer van auto's tot bouwjaar 2014 en voor bussen ouder dan 15 jaar.

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) laat via de Communicatiedienst Suriname optekenen dat het gaat om de uitvoering van een bestaande wet waarin is aangegeven welke goederen niet geïmporteerd mogen worden. De minister geeft aan dat er in het verleden 'handmatig' ontheffingen werden gegeven voor deze auto's. “Dat is bij wet verboden. Het is in feite een frauduleuze handeling”.

Na ontdekt te hebben dat er ontheffingen werden verleend, heeft het ministerie het besluit genomen per 1 februari paal en perk te stellen. Ook de zogenaamde collectors items, auto’s ouder dan 25 jaar, mogen niet geïmporteerd worden. Het gaat om wagens die een emotionele waarde hebben of de enige in hun soort zijn. Kuldipsingh legt uit dat ‘collectors item’ niet is omschreven in de wet. “Daar is er dus een fout geweest.” Voorlopig zal er voor deze auto’s nog een uitzondering gemaakt worden totdat het staatsbesluit is ingetrokken.

De afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezen Controle van EZ heeft ter verduidelijking van wet- en regelgeving over de invoer van auto’s een informatiesessie gehouden voor auto-importeurs. Tijdens deze bijeenkomst op 16 december 2022 zijn importeurs ingelicht over het verbod op importen van personenauto’s ouder dan 8 jaar. In de wet staat dat een importeur vooraf toestemming oftewel ontheffing moet hebben, maar in de praktijk komt het vaker voor dat de auto’s al op de haven staan en dat de importeur dan pas naar het ministerie stapt om ontheffing aan te vragen.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April