Onenigheid opnemen no work, no pay principe in Personeelswet
27 Jan, 00:56
foto
Minister Bronto Somohardjo gaat in op vragen en opmerkingen van Assembleeleden.


Bij de verdere behandeling van de Wet Wijziging Personeelswet is gebleken dat er veel onenigheid is over artikel 28a dat aangeeft dat no work no pay toegepast zal worden op ambtenaren voor de tijd dat men geen werkzaamheden heeft verricht. Een groot deel van de Assembleeleden van met name de oppositie is van mening dat dit artikel geschrapt moet worden. Een ander deel vindt dat het artikel precies zo moet staan, omdat het niet eerlijk is dat mensen niet werken, maar betaald worden. Enkelen vinden dat het artikel genuanceerd moet worden om te voorkomen dat regeringen misbruik gaan maken hiervan.

In de discussie is niet duidelijk geworden of het principe van no work, no pay toegepast zal worden op ambtenaren die zich niet hebben geregistreerd. Er is opgemerkt dat ambtenaren wel hebben gewerkt, maar zich niet hebben geregistreerd. Indien het principe alleen zal gelden voor ambtenaren die geen werk verrichten, is speciale aandacht gevraagd voor degenen die thuis zijn gezet door de politiek. De vrees heerst bij de oppositie dat de regering dit artikel zal gebruiken om mensen thuis te zetten met als gevolg dat zij niet werken en hun salaris dan wordt stopgezet.

Donderdag zijn de initiatiefnemers Patricia Etnel (NPS), Cedric van Samson (VHP) en Edgar Sampie (ABOP/PL) aan het woord gekomen. Etnel vroeg om artikel 28a uit de wet te schrappen. Volgens haar hoeft dit principe niet in de Personeelswet, omdat het overbodig is. Etnel is van mening dat de Personeelswet met artikel 31, 61 en 69 voldoende ruimte biedt aan de overheid om op te treden. De initiatiefnemer voerde aan dat opeenvolgende regeringen zich schuldig hebben gemaakt aan het verder vergroten van het ambtenarenapparaat en dat alle partijen daarom moeten zitten en nadenken hoe het probleem op te lossen. Niet alleen zijn steeds meer mensen in dienst genomen, maar ook het fenomeen spookambtenaar is gevoed, door mensen onterecht thuis te zetten.

Van Samson sprak van een gedragsmentaliteit die veranderd moet worden. Hij gaf aan dat het niet werken en toch betaald worden ingeburgerd is en dat de registratie hierin een verandering zal brengen. Hij pleitte voor de handhaving van het principe om het ambtenarenapparaat beter te laten functioneren. Er wordt gesproken over het overbrengen van ambtenaren naar de particuliere sector, maar met deze mentaliteit zal men volgens het DNA-lid niet bij de private sector kunnen werken. Van Samson werd door de oppositie beschuldigd van het onheus bejegenen van ambtenaren, terwijl er wel een groot deel is dat hard werkt. De BEP- en de NDP-fractie distantieerden zich van zijn uitspraken alsof ambtenaren een mentaliteit hebben om niet te werken.

Sampie was kort in zijn betoog door te stellen dat hij zijn handtekening niet plaatst onder een wet als hij niet daarachter staat. Hij gaf ook aan dat hij akkoord gaat met de inhoud van de wet. Sampie riep het parlement op om de samenleving niet te laten geloven dat andere zaken in de wet staan. “Ik heb de wet gelezen en heb nergens gezien dat ambtenaren die al in dienst zijn uit overheidsdienst gehaald zullen worden of dat mensen niet meer in dienst worden genomen”. Hij riep de regering op om te kijken naar de omstandigheden waaronder ambtenaren het werk moeten doen. Daarnaast stelde hij voor om de periode van registratie te verruimen tot eind februari, zodat niet gezegd kan worden dat er niet voldoende ruimte is gegeven.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken zei in zijn beantwoording dat hij staat achter het behouden van artikel 28a, omdat het volgens hem niet eerlijk is dat sommige ambtenaren vroeg moeten opstaan om naar het werk te gaan, terwijl anderen door blijven slapen. De bewindsman staat achter het stopzetten van salarissen indien ambtenaren zich niet registreren. Hij gaf aan dat aan iedereen de mogelijkheid is gegeven om zich te registeren, niet alleen via internet, maar ook fysiek en zijn er mobiele units gekomen. “Waarom zou je je niet registreren? Wat heb je te verbergen?”. De registratie is volgens de minister een van de plichten waaraan elke ambtenaar moet voldoen.

Somohardjo verwacht niet dat de oppositie voor de wet zal stemmen, omdat recentelijk de salarissen van 60 personen zijn stopgezet waaronder van parlementariërs of hun familie. “Ze zullen dus tegen stemmen niet omdat ze tegen zijn, maar omdat zij hun gram willen halen dat hun lonen zijn stopgezet”, sprak de bewindsman.

Niet 94% maar 85% van de ambtenaren heeft zich geregistreerd. Het aantal is teruggebracht, omdat naderhand is gebleken dat een aantal mensen een verkeerd ID-nummer heeft ingevuld, terwijl anderen zich dubbel hebben geregistreerd. Uit de voorlopige cijfers is gebleken dat 6.000 mensen betaald worden, maar geen werkplek hebben. Meer informatie volgt na afronding van het traject. De registratie heeft nog geen US$ 12.000 gekost. Op de vraag waarom de registratie moet als de ministeries over alle informatie beschikken, zei de minister dat de meeste personeelszaken bij ministeries niet de deskundigheid hebben om een landsdienarenregistratie uit te voeren. Dit is de reden waarom de registratie centraal vanuit Binnenlandse Zaken geschiedt.
Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March