Lovende woorden voor substituut-griffier Naresh Algoe
24 Jan 2023, 16:38
foto
Naresh Algoe neemt plaats naast de Assembleevoorzitter nadat hij is beëdigd als substituut-griffier.


Naresh Algoe is vanmiddag beëdigd tot substituut-griffier van De Nationale Assemblee. Hij is jurist en bestuurskundige; hij is sinds 2011 verbonden aan het parlement. Waarnemend voorzitter Dew Sharman en diverse fractieleiders spraken lovende woorden uit aan het adres van Algoe. Hij is zeer deskundig, professioneel en flexibel stelden Sharman en Melvin Bouva, die in de vorige periode als vicevoorzitter nauw heeft samengewerkt met Algoe.

Sharman merkte op dat Algoe ook bezig is met zijn promotie. Hij hoopt dat Algoe nadat hij gepromoveerd is, verbonden blijft aan De Nationale Assemblee. Algoe werd beschreven als een duizendpoot en hij heeft zich internationaal georiënteerd. Zo heeft hij stage gelopen bij het parlement in India en België. Hij vertrekt morgen naar Barbados en doet mee aan een programma om ervaring op te doen in het parlementaire werk in Engeland. 

Alle fractieleiders zijn ervan overtuigd dat Algoe een grote aanwinst is voor het parlement. Hij zal de leiding van De Nationale Assemblee verder bijstaan. Zijn kandidatuur voor substituut-griffier is door alle fracties ondersteund. Er is geen twijfel over dat hij uitstekend zal presteren in zijn nieuwe functie.
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March