Iris: Gedroomde ontwikkeling niet gerealiseerd
25 Nov 2022, 00:58
foto


Zelfbestuur, geld en grondstoffen blijken dus niet automatisch te resulteren in ontwikkeling. "Wij stellen vast dat de gedroomde ontwikkeling niet gerealiseerd is na 47 jaren staatkundige onafhankelijkheid met aan het begin van de jonge republiek een overvloed aan geld en enorme natuurlijke hulpbronnen waardoor wij naar verhouding tot de 17 rijkste landen te wereld worden gerekend". Dit stelt de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) bij 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Gepleit wordt voor een integrale menselijke ontwikkeling.

Een mens is een complex en veelzijdig wezen dat een holistische ontwikkeling nodig heeft waarin alle aspecten van het menselijk leven worden meegenomen: de fysieke, mentale, spirituele, religieuze, sociale, culturele en ecologische dimensies. Al deze aspecten dienen evenwichtig en harmonieus ontwikkeld te worden. Integrale ontwikkeling heeft betrekking op de gehele mens en iedere mens.

"Zowel de bevolking als de overheid zitten zich blind te staren op de enorme rijkdommen die mogelijk zullen binnenstromen wanneer eenmaal de olie- en gasbronnen in productie worden gebracht. Wij zijn zo verblind door de toekomstige inkomsten dat wij voortdurend luchtkastelen bouwen en beloftes maken, terwijl wij de kansen van de laaghangende vruchten aan ons voorbij laten gaan."

"Wij willen de kritische geluiden over vervuiling en het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen niet eens horen. Kennelijk hebben wij niets geleerd van de rijkdommen die we hadden in de tijden van de bauxietindustrie. Bijna een eeuw hebben wij gesproken over het verbreden van de basis van onze economie door niet te blijven dobberen op de kurk van onze bauxietinkomsten. Die inkomsten werden gebruikt om een onproductief ambtenarenkorps te voeden. Ontwikkeling hebben we toen gezien als het hebben van een lantiwroko. Op de landbouw en veeteelt werd en wordt nog neergezien als minderwaardig werk voor minder geschoolden".

Duurzame ontwikkeling vraagt "dat wij ons eigen voedsel kunnen produceren. Helaas merken wij dat geïmporteerde buitenlandse groenten en vruchten populairder en soms zelf goedkoper zijn dan Surinaamse groenten en vruchten. Hoewel wij in een diepe crisis zijn blijven we auto’s en dure brandstof importeren en besteden geen aandacht aan het efficiënt en betaalbaar maken van het openbaar busvervoer of het aanleggen van fietspaden. Haast geen van onze kinderen gaat meer op de fiets naar school, want het zou levensgevaarlijk zijn. Kennelijk is het beeld dat we hebben van ontwikkeling er een van dat iedereen een auto moet hebben. Dat ouders minstens twee onproductieve uren doorbrengen in het verkeer schijnt niemand te storen", stelt de IRIS.

Integrale menselijke ontwikkeling is gebaseerd op de mogelijkheden en de aspiraties van het land en de bevolking. "Het land is door God gezegend en heeft ongekende mogelijkheden. Het ligt dus aan de aspiraties van de bevolking en de inspiratie van de leiders om die mogelijkheden van een duurzame ontwikkeling tot bloei te brengen. Zolang wij ons blijven blindstaren op de gemakkelijk te verdienen dollars uit de mijnbouw, zullen wij een arme grondstoffenleverancier blijven in een wereld van oneerlijke handel en een consumptiemaatschappij die totaal afhankelijk is van de import. Zo belanden wij in een vicieuze cirkel van handelaren die de regering in het zadel helpen en regeringen die de handelaren faciliteren waardoor duurzame ontwikkeling uitblijft."

U kunt de gehele boodschap van de IRIS hier downlaoden.
pdf-icon.gif Boodschap_IRIS_bij_47_jaar_onafhankelijkheid.pdf                
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March