Amoksi ingenomen met aanpassing loon gedetineerden
29 Sep 2022, 08:11
foto
Minister Kenneth Amoksi van Justitie & Politie


Minister Kenneth Amoksi van Justitie & Politie heeft zich er sterk voor gemaakt om het arbeidsloon van gedetineerden te verhogen. Een raadsvoorstel hiertoe is goedgekeurd door de Raad van Ministers. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft intussen ook de missive in orde gemaakt. Het huidige arbeidsloon van de gedetineerden is SRD 2,70 per dag. Dit komt neer op SRD 75 per maand. Het arbeidsloon voor de gedetineerden wordt aangepast naar SRD 10, 20 of meer dan SRD 20 afhankelijk van hun werkzaamheden.

Gedetineerden verrichten dagelijks werk in de inrichtingen waar ze zijn ingesloten. Ze krijgen voor deze werkzaamheden een arbeidsloon. De minister heeft ervoor gepleit dat de gedetineerde het recht heeft om in zijn eigen behoefte te voorzien en zo noodzakelijke aankopen te doen, in het belang van zijn gezondheid en ontwikkeling. Het geld dat de gedetineerden verdienen, kunnen ze wegsturen als bijdrage aan hun huishouding buiten de gevangenis of sparen om bij hun vrijlating mee te nemen in de maatschappij.

De werkzaamheden verricht door de gedetineerden van de penitentiaire inrichtingen bestaan uit:
a) Groep 1: Regulier werk, onderhoudswerkzaamheden binnen de inrichting zoals onderhoud terrein, wooneenheden en corvee werkzaamheden;

b) Groep 2: Specialistisch werk in de tuin, boerderij, kleermakerij, technische dienst, kantine en carwash. Bij de technische dienst zijn er zoal: electro, montage, spuiten, lassen, houtbewerking, bouwen, metselen en Gawasa;

c) Groep 3: Werkzaamheden in de buitenploeg. De indeling van deze werkzaamheden is afhankelijk van het project en besluitvorming van de directie van de inrichtingen.

Het arbeidsloon voor de gedetineerden wordt aangepast naar:
1. SRD 10 voor groep 1
2. SRD 20 voor groep 2
3.Ten minste SRD 20 voor groep 3.
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November