President benadrukt kracht van gebed
26 Sep, 06:33
foto
President Chan Santokhi zondag op het Onafhankelijkheidsplein. Hij heeft in het openbaar gebeden om het land in handen van de Schepper te plaatsen. (Foto: René Gompers)


President Chan Santokhi is zondag aanwezig geweest bij de afsluiting van een gebedscampagne op het Onafhankelijkheidsplein. “No las hoop, bun ten o kon. Gado na wan bun Gado,” drukt president Santokhi de aanwezigen op het hart. Hij benadrukt dat met de hulp van God Suriname zeker uit de crisis zal komen. Santokhi merkt op dat de welwillendheid van IMF en IDB om het herstelplan te herzien en om meer geld vrij te maken, het resultaat is van hard werken, geloof en gebed.

De driedaagse gebedscampagne was gehouden door de Pinkstergemeente van de Wereldwijde Missionarische Beweging Suriname. Het thema was Suriname terug in Gods handen. De bijeenkomst was klein maar vurig. Er is gebeden voor de regeringsleiders, voor het land, het volk. Voor de president is “wijsheid als Salomo” gevraagd om  het land en zijn bevolking door de crisis heen te leiden naar betere tijden.

Het staatshoofd haalt aan dat de hele wereld in een crisis zit. Hij vraagt om te bidden voor het einde van de oorlog in Oekraïne. Suriname heeft naast de gevolgen van die oorlog ook tal van problemen waarmee het worstelt: economisch, financieel, maatschappelijk, en nu ook de gevolgen van klimaatverandering. Hij merkt op aan dat de inzet, kennis en kunde van mensen niet genoeg blijken te zijn om de problemen het hoofd te bieden. De hulp van God is nodig. Hij deelt mee dat hij elke dag begint met gebed.

Santokhi geeft een voorbeeld van hoe de Allerhoogste luistert naar de gebeden: “We hebben met het IMF en de IDB gesproken. We hebben hen gezegd dat het programma ons pijn doet, dat er verlichting moet komen. En ze zijn er eens mee. Ik had nauwelijks 10 minuten gesproken en de directeur van IMF zei “ja, we gaan ons programma aanpassen, we gaan meer volksgericht beleid hebben, de armoede aanpakken, meer geld vrijmaken.” Vanwaar komt deze kracht? Die na Masra Gado krakti. Gado no libi yu in de steek.”

Een dag eerder is Santokhi gastheer geweest van een multireligieuze gebedsdienst in de tuin van het presidentieel paleis. Ook daar was de regeringsleiders opgeroepen om voorbeeldig te zijn zodat het volk achter hen kan staan, eenheid en verbroedering bevorderd wordt, het land uit de pinari komt en welvaart voor iedereen bereikt kan worden.

Santokhi op het Plein: “Ik ben hier gekomen om in het openbaar te bidden, om dit land weer in handen van onze Schepper te plaatsen. Het enige wat ik u kan beloven als president is: ik ga mijn uiterste best doen. Mi h tan begi Masra Gado fu gi mi a wijsheid, a koni. Pi wi e meki fout, moeten we ook in alle nederigheid om vergiffenis vragen.  Maar tegelijkertijd vragen om ons de juiste weg te wijzen, de juiste maatregelen te treffen zodat het volk het goed kan hebben.”
Advertenties