19 militairen geslaagd van Voortgezette Officiersopleiding
02 Sep, 14:16
foto
De 19 militaire officieren die met succes de Voortgezette Officiersopleiding 2022 hebben afgerond. De diploma-uitreiking vond gisteren plaats. (Foto: Defensie)


19 cursisten van de Surinaamse Militaire Academie hebben met succes de Voortgezette Officiersopleiding 2022 afgerond. Deze officiersopleiding is de hoogste militaire opleiding die in Suriname gevolgd kan worden bij het Instituut voor Defensie Opleidingen. Deze officieren zijn allen opgeleid op bataljons- of brigadeniveau en zijn hiermee gereed om als toekomstige commandant, manager en leider leiding te kunnen geven; in joint-, gecombineerd of interdepartementaal verband operaties te kunnen uitvoeren en als stafofficier en adviseur te kunnen functioneren.

De diploma-uitreiking vond donderdag plaats in de recreatiezaal van de Memre Buku Kazerne-Noord. “Het demonstreert dat we door hard werken, resultaten kunnen neerzetten. Het straalt vertrouwen uit naar de toekomst. Het geeft ons als defensie hoop dat we nu een nieuwe lichting officieren hebben afgeleverd die competent zijn en gewerkt hebben aan hun kennis, vaardigheden en attitude om dat werk dat wij op onze schouders hebben, grondwettelijk te kunnen realiseren”, benadrukte minister Krishna Mathoera van Defensie. Met de Covid-19 pandemie en beperkte middelen is het volgens de bewindsvrouw niet eenvoudig geweest om deze opleiding op te starten, meldt Defensie.

Volgens de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, is het een grote uitdaging om competente leiders te hebben voor hogere functies. “We hebben heel vaak meegemaakt dat officieren de opleidingen slechts doen voor hun cv. Er zijn mannen en vrouwen die een goede opleiding hebben, maar niet echt hun rol als manager kunnen vervullen. Zorgt u ervoor dat u niet thuishoort binnen die categorie van prestige-officieren. Anders gaat u het niet maken tot de ultieme top van het leger”, gaf de legertopman de geslaagde officieren mee. Volgens hem is het Nationaal Leger een instituut dat geleid moet worden door sterke, visionaire en strategische leiders.


Advertenties