Particulieren reiken Coroniaanse jeugd moderne skills aan
04 Aug, 04:21
foto
Coroniaanse jongeren keken tijdens de educatiedag hun ogen uit tijdens de presentaties.


Jongeren in Coronie hebben informatie gehad over bijenteelt, kokosteelt, veeteelt en plantvermeerderingstechnieken. Ondernemers en andere belangstellenden hebben zich ingezet om de jongeren kennis bij te brengen. Leden van de Jeugdclub van Stichting Compuact, Stichting Mulokot van Kawemhakan, Stichting Piya van Apetina, de kapitein van Langamankondre (Galibi) hebben allen hun bijdrage geleverd aan deze informatiedag.

“Als je breed georiënteerd bent, heb je ook een andere kijk op zaken en verruim je je kennis. Je kunt sneller en beter inspelen op ontwikkelingen en je leert tegelijkertijd probleemoplossend denken en handelen," zegt intiatiefnemer Djaswandkoemar Sitaram die voorzitter is van Stichting Compuact. "Er is gezegde: 'De jeugd vertegenwoordigt de toekomst'. Laten we dan daadwerkelijk investeren in onze jeugd, ze bewust maken van verdienmodellen en ze inspireren."

Sitaram zegt dat daarvoor de randvoorwaarden moeten worden gecreëerd en de jeugd moet kennismaken met de verschillende productiemogelijkheden. Op zo’n manier kan ondernemerschap ook worden bevorderd. Coronie wordt het district van melk en honing genoemd. We kunnen veel leren van de lokale bewoners en de positieve ervaringen meenemen. Suriname kan zich geleidelijk aan transformeren tot een productie-economie. De vele mogelijkheden die Coronie te bieden heeft worden in onvoldoende mate benut, stelt Sitaram.

De achtergestelde situatie is deels te wijten aan urbanisatie, gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden, geringe ondersteuning van de overheid, klimaatverandering, gebrek aan enthousiasme om te ondernemen, gebrek aan interesse voor de productiesector van de lokale gemeenschap en de overheersende voorkeur om bij de overheid in dienst te treden zijn enkele meewerkende oorzaken die de verschillende  sprekers op de educatiedag op zaterdag hebben opgesomd.  

"We zullen gezamenlijk moeten werken aan een mind shift, het bewerkstelligen van verandering in de gedachtegang, om Coronie in een versneld tempo te ontwikkelen. Daadkracht van de stakeholders zal van belang zijn, kennisoverdracht, coöperatieve samenwerkingsverbanden met de particuliere sector zal mede moeten zorgen voor progressie", betoogt Sitaram.

Kapitein Selowin Alamijawari van Langaman Kondre is zichtbaar tevreden. "Wij zijn blij om inzicht te krijgen in deze productiemogelijkheden en willen moderne technologie en wetenschap toepassen om sneller en effectiever resultaten te bereiken. Maar we moeten kijken wat toepasbaar is, met respect voor traditionele technologie en onze gemeenschappen, met behoud van inheemse cultuur, gewoonten en inzichten." Hij zegt dat jongeren worden getraind om het dorpsgezag bij te staan. "Ze moeten nieuwe projecten initiëren en beheren en leiderschapskwaliteiten ontwikkelen."

Apetina en Kawemhakan zijn al bezig om zelfstandigheid in hun gemeenschap te vergroten door projecten in eigen beheer uit te voeren. Meedenken, meedoen en meebeslissen zal de betrokkenheid van gemeenschappen bevorderen. De groei in de dorpsgemeenschappen is duidelijk zichtbaar.

De jongeren van Coronie hebben presentaties gekregen van verschillende basis robotsystemen, producten die uit afvalmateriaal zijn gemaakt. Ze hebben demonstraties gehad van moderne toepasselijke technologie van voor industriële vormgeving en programming. Volgens Sitaram kunnen deze moderne mogelijkheden verder worden uitgebouwd. "Jongeren leren oplossingsgericht werken en 'out of the box' denken."
Advertenties

Friday 12 August
Thursday 11 August
Wednesday 10 August