Slechts 11 van 27 kinderbedden AZP in gebruik
22 Jul, 00:57
foto
Het aantal bedden dat beschikbaar is op de kinderafdeling van het AZP. Meer dan de helft van de bedden kan niet opengesteld worden.


Van de 27 bedden op de kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) kunnen slechts 11 worden ingezet. De Neonatale Intensive Care Unit (NICU) heeft 10 bedden, waarvan slechts de helft kan worden opengesteld. Baby's sterven omdat er geen plek is om hen op te vangen. Vanwege de sociaal-economische situatie zijn in 2 jaar tijd 11 van de buitenlandse verpleegkundigen en 13 van de Surinaamse verpleegkundigen die op de NICU werkten, vertrokken naar het buitenland waar zij beter beloond worden. Dit deelt de directie mee in een bericht, waarin achtergrondinformatie wordt gegeven. Voor de NICU geldt code zwart.

Vrijwel het gehele team dat vóór de Covid-pandemie op de NICU werkte, is ondertussen vertrokken. Later dit jaar vertrekken er meer. De interne opleidingen konden deze trek naar het buitenland, mede vanwege de inzet van extra personeel in de Covid-zorg, niet bijbenen. Hierdoor kunnen nu maar aan 5 baby’s veilige intensive care zorg worden geboden.

Op de NICU worden onder andere baby’s vanaf 7 maanden zwangerschap vanaf 750 gram en pasgeboren baby’s met ernstige afwijkingen van alle ziekenhuizen, opgevangen. Deze kinderen worden via apparaten, buisjes en allerlei slangetjes gemonitord en in leven gehouden. Op de NICU werken verpleegkundigen die na een 3-jarige basisopleiding, zich in 18 maanden specialiseren in de behandeling van kinderen (kinderverpleegkundige) en pas daarna opgeleid worden om te mogen werken op de intensive care voor pasgeboren baby’s.

 "Het personeelsgebrek van de NICU en van andere afdelingen moet niet los gezien worden van de nieuwe loonstructuur die het onze medewerkers mogelijk moet maken om tenminste rond te komen van hun salaris. De aanbiedingen van het buitenland worden anders nog aantrekkelijker", concludeert de directie. Het personeel is weggetrokken vanwege de sociaal-economische situatie, relatief lage beloning en goede aanbiedingen vanuit het buitenland. "Om verdere achteruitgang van de zorg te voorkomen is het dringend noodzakelijk om de nieuwe loonstructuur en de tussentijdse tarieven van het AZP goed te keuren, zodat met name ons gespecialiseerd personeel beter uit kan komen met het salaris en niet genoodzaakt is te kiezen voor het buitenland".

Het is zeker niet zo dat iedere te vroeg geboren baby altijd gered kan worden; ook niet met behulp van genoeg middelen en zorg. "Wij doen er echter wel alles aan om ondanks de huidige situatie, zoveel mogelijk levens te redden. De directie betreurt het overlijden van elk mensenleven dat als patiënt in haar ziekenhuis niet gered kon worden vanwege gebrek aan personeel, materiaal of middelen, en in het bijzonder dat van de te vroeg geborenen. Echter staat zij vaak met de rug tegen de muur. Zonder geld, kunnen wij geen materiaal en middelen aanschaffen en kunnen wij ons personeel niet betalen wat zij verdient."

De directie is al haar medewerkers, die onder vaak moeilijke omstandigheden moeten werken, maar toch hun best doen om met beperkte middelen de best mogelijke zorg te bieden, zeer erkentelijk. Op de samenleving willen wij een beroep doen om vooral niet in paniek te raken. "Ondanks de crisis waarin wij verkeren, doen alle actoren gezamenlijk hun best om – gegeven de situatie – spoedig tot werkbare oplossingen te komen, in het naarstig streven om zo snel mogelijk uit dit dal te komen en wederom de juiste zorg op maat te bieden."

U kunt het gehele bericht met achtergrondinformatie hier downloaden.
pdf-icon.gif Achtergrond_NICU.pdf                
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November