VHP keurt bedreigingen vp Brunswijk af
05 Jul, 17:01
foto


De VHP betreurt het ten zeerste dat vicepresident Ronnie Brunswijk tevens voorzitter van de ABOP, recentelijk op een partijbijeenkomst dreigende taal geuit heeft richting de advocaat Serena Essed en het Constitutioneel Hof omtrent een eventuele herziening/wijziging van het kiesstelsel. "Wij leven in een democratisch land en elke burger heeft het recht om op de juiste manier haar/zijn recht te zoeken bij een grondwettelijk instituut", stelt de VHP in een zojuist uitgegeven verklaring.

De VHP wenst te benadrukken dat de partij continu opereert met inachtneming van de regels van de rechtsstaat zoals wij dat in democratisch Suriname met elkaar hebben afgesproken. De partij roept eenieder op, de democratie in Suriname te helpen waarborgen middels het in acht nemen van de beginselen van wet en recht. Dit geldt voor de totale gemeenschap, dus ook voor de voorzitter van de ABOP en in het bijzonder voor de vice president van ons land.

Wij van de VHP, distantiëren en keuren dan ook de gedane dreigende uitspraken af en roepen nogmaals eenieder op om alle democratische rechtsregels die wij met elkaar hebben afgesproken in Suriname in acht te nemen. Niemand staat boven wet en recht. En niemand kan ook burgerlijke ongehoorzaamheid propageren, stimuleren en of daarmee dreigen.
Wij van de VHP zullen van onze kant alle inspanningen plegen teneinde de democratie en rechtstaat te beschermen en te doen beschermen.

Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August