Militaire vakbond opgericht met steun van SPB
03 Jul, 00:58
foto
Bestuursleden van de Belangen Behartiging Militaire Vakvereniging. De operichtingsvergadering heeft woensdag plaatsgevonden in het ledentehuis van de SPB.


De Belangen Behartiging Militaire Vakbond Suriname heeft woensdag de oprichtingsvergadering gehouden in het ledentehuis van de Surinaamse Politie Bond (SPB). De statuten en het huishoudelijk reglement zijn goedgekeurd. Het oprichtingsbestuur is gepresenteerd aan de ruim 90 leden die aanwezig waren. De bond wordt geleid door korporaal Gary Perk. De politiefunctionarissen Raoul Hellings en Sergio Gentle zijn onbezoldigde adviseurs.

De vakbond voor het leger is een beschaafde vereniging waarin er fundamentele erkenning is voor al haar leden. Deze vakbond, zal zich met hart en ziel inzetten voor de collectieve en individuele belangen van de leden. De bond maakt zich sterk voor de belangen van militairen en ex-militairen die zich inzetten en hebben ingezet voor de nationale veiligheid. "Wij streven naar samenwerking met de overheid en de leiding van het Nationaal Leger om te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor de militairen. Daarnaast maken we ons sterk voor behoud van de kwaliteit en continuïteit van het werk binnen het Nationaal Leger", zegt Perk.

Het bestuur van de SPB heeft de militaire vakbond vanaf dag één met raad en daad bijgestaan, en alle medewerking toegezegd in het ontwikkelingstraject van de organisatie. De vakbond verwacht dat actief dienende militairen alsook gepensioneerden lid zullen worden. "Alleen door bundeling zal het mogelijk zijn om af te dwingen wat ons als militairen rechtmatig toekomt", stelt het bestuur.

Benadrukt wordt dat militairen niet bang moeten zijn voor rancune en dreiging met tuchtmaatregelen om lid te worden van de vakvereniging. in artikel 30 van de grondwet is deze vrijheid gegarandeerd. Werknemers zijn vrij om vakverenigingen op te richten voor de behartiging van hun rechten en belangen. De vakbond streeft ernaar in samenwerking met de overheid en de leiding van het Nationaal Leger om te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor de militairen in actieve en niet actieve dienst.

In het bestuur hebben zitting: H. Blinker (ondervoorzitter), D. Limon 1e penningmeester, R. Anylus 2e penningmeester, M. Veldbloem (algemeen secretaris), G. Wolfenbuttel (1e secretaris), C. Juriaans (2e secretaris), O. Zebeda (jurist), M. Cameron, G. Komproe, CH. Lioe A Joe (commissarissen), D. Baal (woordvoerder) en G. Lioe A Joe (erelid).
Advertenties

Sunday 04 June
Saturday 03 June
Friday 02 June