Doekhie: Insluiting Mones barbaars
05 May, 00:00
foto
Rachied Doekhie


Ex-Assembleelid tevens voormalig districtscommissaris in Nickerie, Rachied Doekhie, vindt de insluiting van Mones Nazarali barbaars. "De manier waarop Mones is ingesloten, lijkt op de oer-koloniale tijd. Die arme man is uitgenodigd om zich aan te melden. Hij is niet als verdachte opgeroepen. En na het gesprek wordt hij gewoon in verzekering gesteld", stelt Doekhie in gesprek met Starnieuws.

Mones is van Nieuw Nickerie gebracht naar Coronie om door een bevriende officier van de regiocommandant gehoord te worden. "Dit alles is georganiseerd met voorbedachte rade om de mediaman, die ruim twintig jaar met nieuws bezig is, op te sluiten", meent Doekhie. Hij merkt op dat Mones de dingen op zijn eigen manier doet. Hij deelt informatie die hij krijgt van zijn bronnen. In feite had het ministerie van Justitie & Politie de regiocommandant moeten ontbieden en hem rekenschap vragen over de zaken die over hem worden verteld. Dit alles is niet gebeurd, maar de journalist wordt de bak ingegooid, stelt Doekhie. "Wie het kruis heeft zegent zichzelf".

Doekhie voert aan dat Mones is opgekomen voor de rijstboeren en de vissers die onterecht SRD 120.000 boete hebben betaald voor het vissen in Bigi Pan. "Hij heeft zaken geëntameerd waarover iedereen in het district op de hoogte is. De gemeenschap - en ik ook - weet veel meer wat er gebeurt in Nickerie", stelt Doekhie. Hij vindt dat de regiocommandant de zaak persoonlijk had moeten bespreken met Mones "maar yu go sroto a man, want yu geweldig". Doekhie merkt op dat hij ook veel weet van het reilen en zeilen van bepaalde politiefunctionarissen.

Mones ploetert dag en nacht. Hij is continu in het veld en doet heel veel sociaal werk. Daarnaast is hij steeds bezig informatie te verzamelen om de samenleving in te lichten over wat er allemaal gaande is. "En juist die man is nu opgesloten. Mones teki yu slag no. Yu e du bun wroko. Ik wil je weer snel terugzien", zegt Doekhie. Hij roept politieke partijen die munt willen slaan uit deze zaak op om rustig te blijven en geen politiek hiermee te bedrijven. "Als er een protestactie komt, zal het volk dat organiseren en niet een politieke partij met vlag en al. Je mag op de achterste rij dan meelopen en met een bord zwaaien", stelt Doekhie.

Advertenties

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August