President op VES-lezing: Er is financieel-economische stabiliteit
25 Jan 2022, 00:00
foto
President Chan Santokhi krijgt een aandenken van de voorzitter van de VES, Steven Debipersad. De president heeft de nieuwjaarslezing gehouden.


President Chan Santokhi hoopt dat de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) ook in haar 50e jaar haar kritisch geluid laat horen, want de regering ziet dit niet als een daad van vijandschap. "Maar laat die kritiek wel objectief, en constructief blijven, waarbij de economische grondslagen en berekeningen doorslaggevend behoren te zijn", zei Santokhi tijdens de drukbezochte nieuwjaarslezing maandagavond. De president vroeg zijn gehoor om dieper na te denken over het ontwikkelingsprobleem, welke niet per se een economische is. Hij beklemtoonde dat de financieel-economische crisis voorbij is en er financieel-economische stabiliteit is.

"Wij zijn het, over het algemeen eens met de stelling, dat Suriname potentieel een rijk land kan zijn, en dat we in staat moeten zijn, onze relatief kleine bevolking van 600.000 personen, en een arbeidsmarkt van ongeveer 150.000 personen, een redelijk tot goed bestaan te geven. Er zijn goede pogingen ondernomen, en van tijd tot tijd zag het leven in ons land, er goed uit. Maar hebben we ons afgevraagd, waarom we dit niet consistent en voor langere periode, in onze 46-jarige onafhankelijkheid, hebben kunnen realiseren? Het antwoord is niet eenvoudig te geven, en zeker niet eenduidig, maar wat ik wel weet is, dat onze normen en waarden, of de afwezigheid van, in eenheid en saamhorigheid denken en doen, daar mede debet aan zijn," voerde Santokhi aan.

Hij merkte op dat er een zwaar gepolitiseerd bestuurlijk bestel is, dat thans grotendeels onproductief en belastend is; gekoppeld aan een geërodeerd systeem van belangrijke staatsinstituten, leidt tot onacceptabele vormen van inefficiëntie en corruptie. "De afwezigheid, van voorbeeldig en sterk leiderschap met visie, en de bereidheid, om naar deskundig advies te luisteren, en naar te handelen, zijn evenzo zaken, die beperkend kunnen werken. Het is tijd, dat wij hier serieus over praten en belangrijke lessen trekken, uit ons eigen gedrag. Wat we nodig hebben, is duurzame welvaart, gelijke kansen en drang naar vooruitkomen, als levensfilosofie.  Wat we nodig hebben, is innovatief, strategisch en 'out of the box' denken en doen. En bovenal, vertrouwen in ons eigen kunnen. Laten wij gezamenlijk bouwen, aan een mooie, productieve en duurzame toekomst," riep de president op.

Santokhi herhaalde op het VES-forum dat de regering een bankroete natie heeft aangetroffen. "De harde realiteit is, dat de Republiek Suriname, al sinds 2019 bankroet was, want er waren toen al een heleboel schulden, die niet betaald werden. Na maandenlang speurwerk, in de achtergelaten augiasstal, door deskundigen, werd vastgesteld, dat de totale staatsschuld een verstikkende US$ 3,3 miljard bedroeg, en indien we de indirecte schulden meenemen, zelfs US$ 4 miljard. En jammer genoeg, ontdekken we nog steeds enorme achterstanden in betaling van contributies, en allerlei rekeningen. De situatie is, dat wij één van de hoogste schuldenratio’s in de wereld hebben." Volgens Santokhi is er te weinig besef van de werkelijke situatie die werd aangetroffen.

"Wij zijn er nog niet, maar de financieel-economische crisis is voorbij, en er is financieel-economische stabiliteit. De grootste uitdaging, voor de komende periode is, om de economische groei te stimuleren, zodat de inkomsten toenemen, en de lonen omhooggaan. Daardoor, zal de koopkracht weer toenemen. Daarbij zullen wij, vooral de inflatie moeten beteugelen. Het IMF geeft aan, dat onze economie in 2020 in een contractie was namelijk een negatieve groei van het BBP van 16%. In 2021 is dit, volgens hen, significant afgeremd naar een negatieve groei van 3,5%. Maar dit jaar komt de omslag naar een positieve groei van 1,8%. Voor de private investeringen en consumptie, is hierbij een belangrijke rol weggelegd."

"Ook duurzame overheidsinvesteringen, zullen de toename van economische activiteit, sterk ondersteunen. In deze her-balanceringsfase van de economie, maken zowel de exporten als de importen, significante groei mee. De exporten, niet alleen vanwege de mijnbouw, maar zeker ook, vanuit de bekende binnenlandse sectoren, z.a. hout, visserij en landbouw. Importen, zullen vooral toenemen, door een langzaam aantrekkende economie, gestuwd door de vraag naar goederen, voor consumptie en investeringen. De periode van plannen is voorbij, en de regering gaat nu met volle kracht inzetten, op de implementatie van de vele projecten en maatregelen", deelde de president mee.

De lezing van de president kunt u hier downloaden.
pdf-icon.gif Nieuwjaarslezing_VES_uitgesproken_door_president_Santokhi.pdf                
Advertenties

Saturday 10 June
Friday 09 June
Thursday 08 June