Column: Protocol; rijp voor de prullenmand
18 Jan 2022, 00:59
foto


Pro-to-col. Een veel gehoorde term de laatste tijden. In een protocol zijn nauwkeurige regels en voorschriften vastgelegd over hoe er gehandeld wordt in situaties. Op basis hiervan wordt er opgetreden. Er zijn ook ceremoniële protocollen, waarin bijvoorbeeld wordt aangegeven welke hand van een staatshoofd in het openbaar wordt vastgehouden door zijn eega en wat hij met zijn andere hand moet doen. Als hij te ver wegloopt, mag zijn echtgenote de hand stevig vasthouden en hem naar zich toetrekken. Een protocol is dus een gedragsovereenkomst. Volksgezondheid heeft heel wat protocollen over Covid-19. Elke sector heeft er één.

En bij beveiligers van vips zijn er ook protocollen die automatisch in werking treden wanneer iemand teveel met de handen zwaait bij het praten. Dan moet de persoon geneutraliseerd worden, zoals dat is gebeurd met Jason Pinas op 14 december. Ook als iemand je telefoon wil afpakken, moet je je handen niet bewegen en rustig blijven anders gaat het protocol in werking treden met alle gevolgen van dien. In de rechtszaal bleek dat het de vicepresident was die dreigend en te dicht de journalist genaderd was. Geen enkel protocol is er om de journalist te beschermen. Omdat hij zwaaiende bewegingen maakte nadat zijn telefoon door minstens twee beveiligers afgepakt zou worden, is hij door de derde beveiliger "naar de grond begeleid" en zijn telefoon werd hem afhandig gemaakt. 

Om de telefoon af te pakken, hoeft er geen opdracht te worden gegeven, legde Toentoe K. de rechter uit. Hij kent het protocol en treedt op basis daarvan zelf op. Als de journalist niet zo arrogant was en zou meewerken dat in zijn telefoon naar de beelden gekeken werd, dan hoefde het niet zover te komen. De beveiliger vindt dat hij moest weten wat voor beelden er gemaakt zijn, want de vicepresident had hem verboden om foto's van de binnenkant van zijn auto te maken.

Bij het in een wurggreep houden van de journalist, was de beveiliger zo geconcentreerd bezig dat hij niet hoorde dat zijn commandant met naam en toenaam naar hem riep "rust, rust, rust!" Pas toen iemand zijn hand aanraakte, kwam hij uit de trance. Hopelijk begrijpen de protocol-opvolgers waarom hun meerderen hebben gezegd dat ze 'ede-hati' gekregen hebben van het optreden. En telefoon afpakken bleek ook niet in het protocol te staan, want er is alles aan gedaan om deze weer terug te bezorgen.

Het protocol van beveiligers en ook van onder andere Defensie, Kabinet van de President en Buitenlandse Zaken, zijn rijp voor de prullenbak. Daarom heeft Defensie Nederland de vorige week een training gegeven hierover. Hopelijk is in het protocol ook meegenomen of een staatshoofd, dat ook voorzitter is van op dit moment de grootste politieke partij, uit de oranjekas moet zorgen voor onderscheidingen bij een verjaardag en niet in de staatssymbolen moet graaien. En zeker niet als het niet om een bigi-yari gaat. Wat zegt het protocol als al de tientallen partijen met decoratieverzoeken zullen komen, in 's lands belang? Het accommoderen van familie, vrienden, sponsors en partijgenoten gaat vrolijk protocollair verder.

Nita Ramcharan
Advertenties

Sunday 04 June
Saturday 03 June
Friday 02 June