Het bezoek van president Bolsonaro nader bekeken
17 Jan, 15:13
foto


Onze minister van BIBIS, de heer Albert Ramdin, heeft aangegeven dat tijdens het bezoek van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro gesprekken gevoerd zullen worden over onder andere de politieke relatie, handel, veiligheid, investeringen in de agrarische sector en de samenwerking tussen Petrobras en Staatsolie.

Het is bekend dat tijdens NDP-regeringen de relatie met Brazilië enorm is aangetrokken onder de presidenten Luis Inácio Lula da Silva en Dilma Rousseff. De Nationale Democratische Partij is altijd voor versterking van relaties met bevriende naties. In het geval van president Bolsonaro gaat het om een president met een andere stijl en een andersoortige geschiedenis dan Lula en Dilma.

Het werd namelijk wereldnieuws dat Bolsonaro verdacht werd van het criminaliseren van ex-president Lula middels manipulaties van het rechtsysteem in Brazilië, de verantwoordelijkheid draagt voor enorme ontbossingen waarbij inheemse volkeren stelselmatig worden onderdrukt en worden verjaagd van hun leefgebieden, in opspraak kwam over de onderdrukking van vrouwenrechten, van mensen met een beperking, van etnische minderheden of seksuele geaardheid en de vrijheid van meningsuiting.

Ten slotte ook de oplaaiing van het politiegeweld tegen arme Brazilianen en de intimidatie en criminaliseren van politieke tegenstanders. Het gevaar bestaat dat de tendens zoals die zich in Brazilië heeft voorgedaan, overwaait naar Suriname. Kenmerken hiervan hebben zich hier reeds gemanifesteerd. Onder de huidige regering zijn etnische sentimenten na langer dan 40 jaren weer aangewakkerd en is de invloed van de partij politiek bij de rechterlijke macht herhaaldelijk ter discussie gesteld en zijn naast politici tegenwoordig ook journalisten en andere burgers daar slachtoffer van.

De NDP doet een beroep op onze president Santokhi om wijsheid en tact aan de dag te leggen en er voor te waken dat er zich in Suriname taferelen voordoen, zoals die zich in ons buurland voordoen. Suriname is er als vredelievend land met haar multiculturele samenleving niet bij gebaat.

Hoofdbestuur NDP
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May