Nationaal instituut voor Cultuur, Kunst, Erfgoed en Geschiedenis
13 Jan, 13:37
foto


De Henri Frans de Ziel stichting heeft graag dat er cultuurpolitiek, een duurzaam toekomstgericht nationaal cultuurbeleid en helder geformuleerde nationale doelstellingen voor de cultuursector worden ontwikkeld. Er dient een Nationale Adviesraad voor Cultuur en een Nationaal Instituut voor Cultuur, Kunst, Erfgoed, en Geschiedenis ingesteld te worden. Dit is kenbaar gemaakt in een brief aan president Chan Santokhi.

Het instituut moet uitvoering geven aan een integraal cultuurbeleid dat breed gedragen wordt door alle hoofd- en subcultuurgroepen in de samenleving. Er moet een einde gemaakt worden aan de heersende cultuurarmoede. Een maximale benutting van de culturele diversiteit en erfgoedpotentie moet worden mogelijk gemaakt.

De stichting stelt dat op basis van artikel 38 van de grondwet eenieder recht heeft op onderwijs en cultuurbeleving. De Staat dient de democratisering van cultuur te bevorderen door het genot van cultuur en culturele schepping aan te moedigen en middels culturele en recreationele verenigingen, voorlichtingsmedia en andere geschikte kanalen de toegang van alle burgers tot die culturele scheppingen te verzekeren. In artikel 47 is vastgelegd dat de Staat de culturele erfenis van Suriname bewaart en beschermt en het behoud hiervan bevordert

Het bestuur van de Henri Frans de Ziel stichting vindt dat er onvoldoende wordt gedaan om deze culturele grondrechten inhoud te geven. De cultuursector is de afgelopen vijf jaar versneld achteruitgegaan. Het gevoerde cultuurbeleid heeft niet bijgedragen aan bevordering van de cultuur democratie, het maatschappelijk bereik van cultuur is sterk afgenomen en de ontwikkeling van de culturele basisinfrastructuur is al Jaren gestagneerd.
Suriname bungelt in 2022 nog aan de onderkant van de lijst van landen in de wereld die geen nationale culturele voorziening heeft.

"We hebben steeds geen nationaal concertgebouw, geen nationaal museum, geen nationale bibliotheek en ook nationale Galerie. Zelf op districts- en buurtniveau ontbreek het  culturele  basisvoorzieningen waardoor er in de breedte ook geen culturele inclusiviteit,  vernieuwing en creativiteitsontwikkeling plaatsvinden.  De enkele  culturele  basisinfrastructuur die er zijn zijn  strek verwaarloosd en dienen alleen maar als onderneming. Ondanks het algemeen bekend is de culturele rijkdom van Suriname  een significatie bijdrage kan leveren aan de nationale ontwikkeling merken wij dat het tot nu toe het aan politieke wil en vermogen wil ontbroken heeft om de voorwaarden te scheppen voor een  cultuur gunstig ondernemend klimaat", stelt Sunil Oemrawsingh, secretaris van de stichting.
Advertenties

Saturday 13 August
Friday 12 August
Thursday 11 August