Niet het vele is goed, maar het goede is veel
06 Dec, 14:35
foto
Assembleelid Patrick Kensenhuis


(Ingezonden)

Met grote verbazing heb ik kennis genomen van de gedane uitspraken door de president, over de gemaakte kosten van US$ 900.000 voor deelname aan de expo in Dubai, die Suriname niet verder zou kunnen ontwikkelen als er voedselpakketten waren aangeschaft. Er mag dus geconcludeerd worden dat de president Surinames deelname aan de expo prefereerde boven het verstrekken van voedselpakketten aan zijn noodlijdende bevolking. Deze uitspraken zijn een president onwaardig en getuigen van slecht vaderschap des vaderlands.

Natuurlijk is 900K niet voldoende om een land verder te ontwikkelen, maar het zou in ieder geval de gezondheidszorg een flinke duw in de rug kunnen geven door onder andere medicamenten aan te schaffen en de achterstallige betalingen bij de oliemaatschappijen konden voldaan worden, zodat het volk niet elke keer weer het gelag betaalt aan de pomp. Ook aannemers die geregistreerd staan bij het ministerie van Openbare Werken konden daaruit betaald worden voor hun geleverde diensten en continuering daarvan zodat het land er weer schoon uitziet. Het gros van de bermen staan er overwoekerd bij, huisvuil in onder meer Para dat niet (tijdig) wordt opgehaald met alle nare gevolgen van dien en het Centrum van Paramaribo die thans absoluut geen visite kaartje meer is.

Daarnaast konden importeurs gecompenseerd worden met de retentieregeling zodat ook de (basis) goederen vele malen goedkoper worden. Het is nog vers in het geheugen hoe de regering de eerste tranche van de retentiedollars in alle stilte heeft toegewezen aan een selecte groep, waarbij zelfs het Platform van Importeurs Suriname (PLIS) niet is gekend. Welke family en friends zijn er beter van geworden? Na de 3e tranche is er geen ruchtbaarheid meer aan deze kwestie gegeven en is het onduidelijk wat het beleid is van de regering met betrekking tot de retentieregeling.
Voorts was ook de hervorming van ons onderwijs een belangrijke focuspunt teneinde die beter af te stemmen op de covid pandemie met de nieuwe technologische ontwikkelingen. Met een deel van de 900K zou de minister van Onderwijs meer tablets kunnen aanschaffen voor de kinderen in het Binnenland, aangezien de gedoneerde tablets kennelijk grotendeels in handen van de first lady zijn verdwenen. Maar ook de agrarische sector en de toerisme sector zijn even cruciaal en hebben dringend behoefte aan investering en ontwikkeling.

De president, toen de grootste oppositieleider, heeft in 2020 met veel bombari het volk voorgehouden hoe investeerders in de rij staan om in Suriname te komen investeren, want het enige dat de investeerders zouden willen was goed leiderschap. President Santokhi is thans al 17 maanden aan het roer, maar helaas zijn de investeerders in geen velden of wegen te bekennen. Vermoedelijk is de president er niet van op de hoogte dat investeerders geïnteresseerd zijn in landen met een gunstige en voordelige investeringsklimaat. Wat heeft de regering zelfs gedaan in de afgelopen 17 maanden om Surinames positie te verhogen van de 162ste plaats op de Ease of Doing Business Index?  

De minister van Financiën en Planning die zichzelf in een openbare vergadering van De Nationale Assemblee een herdershond heeft genoemd, had er beter voor moeten waken dat er verantwoordelijk werd omgesprongen met de staatsmiddelen. Alhoewel deelname aan Dubai’s expo zo cruciaal wordt geacht, had uit solidariteit een veel kleinere delegatie kunnen afreizen om de kosten te minimaliseren. Wat we hebben gezien leek meer op een familie uitje naar Dubai. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Daarnaast is het bijzonder jammer dat de studenten van het Poly Echnic College (PTC) die onze deelname mogelijk hebben gemaakt, hun eigen creatie niet hebben mogen meemaken, maar dat in hun plaats wederom family and friends zijn afgereisd.

De president had beter de balans moeten opmaken gelet op de financieel-economische crisis waarin het land verkeert. Voedselpakketten dienen als overbruggingsmiddel in acute situaties. Het aantrekken van buitenlandse investeerders ten gunste van de ontwikkeling van Suriname is noodzakelijk, maar als vader des vaderlands is in mijn perceptie een bevolking die goed te eten heeft, gezond is en alle overige randvoorwaarden om een volwaardig leven te lijden aanwezig zijn, veel noodzakelijker dan het binnenhalen van buitenlanders. Zeker met het oog op de pandemie en de nieuwe omicron variant.

mr. Patrick Kensenhuis
NDP/Lid van De Nationale Assembl
ee
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May