Read: De tijd is niet Morgen, de tijd is Nu
26 Nov, 20:41
foto


De verdeeldheid en onderlinge haat, maakt dat we een makkelijke prooi zijn, zegt Lloyd Read, voorzitter van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen Para en Wanica (OSIP). "En terwijl we onderling bezig zijn te vechten, gaat men er met onze grond vandoor." Read reageert op de eis van de Beweging Ondersteuning Collectieve Grondenrechten. De beweging eist van de regering dat de inheemse volken van Suriname in de grondwet worden erkend als eerste bewoners van het land.

Volgens de inheemsen kunnen de rechten van de oorspronkelijke bewoners op gronden nooit worden gelijkgesteld aan de rechten op gronden van de tribale bevolking. "We bezitten immers het oudste recht op basis van onze voorouderlijke erfenis. Wij, het inheems volk van Suriname, proclameren op heden 25 november 2021 onze soevereiniteit op onze woon- en leefgebieden," staat in een verklaring die de beweging heeft uitgegeven.

Read vindt dat 25 november 2021 voor de inheemsen een keerpunt moet zijn en hen wakker moet schudden. Hij stelt dat de collectieve grondenrechten van de inheemsen al eeuwen worden vertrapt. Regering op regering pleegt elke dag weer continue aanvallen op het bestaansrecht van de inheemsen door onder andere de uitgifte van beschikkingen en concessies, zegt Read.

"Onze gebieden zien we met de dag steeds kleiner worden door de ongebreidelde grondroof en hebzucht. Wij als inheemsen zijn te lang stil gebleven." Hij wijst erop dat op dit moment graafmachines van een plantage het dorp Phillipus Shikwabana bedreigen, terwijl Pikin Poika wordt belaagd door Suricom Park.

Bernarddorp waarvan er weer van het kleine stuk dat is overgebleven, wordt afgepakt. Kabendadorp wordt bedreigd met rechtszaken op terreinen in het dorp waarop er  dorpelingen wonen. Andere dorpen zoals Powakka, Hollandse Kamp, Witsantie en Matta worden nu continue bedreigd, somt de OSIP-voorzitter op, waarmee hij een beeld geeft van de grondproblemen waarmee de inheemsen kampen. Hij voegt eraan toe dat er bovendien ook individuen zijn die denken dat ze ongestoord "onze gebieden kunnen binnentreden en rotzooi kunnen schoppen."

"Het kan zo niet verder," stelt Read, "het moet eindelijk ophouden." Hij geeft aan dat hij dat niet in zijn eentje kan doen, maar dat het met zijn allen wel te realiseren is. Als leider van de OSIP heeft hij eenieder opgeroepen om zich daadwerkelijk klaar te maken voor de strijd. "De toekomst van onze kinderen ligt in onze handen. Wat ze morgen zullen worden, is wat wij als volwassenen en ouders vandaag er van gemaakt hebben." Hij heeft een beroep gedaan op de totale Surinaamse bevolking om "onze rechtvaardige strijd te ondersteunen."
Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November