Spiritualiteit, het fundament voor ware onafhankelijkheid
25 Nov, 04:30
foto


Suriname kan dan wel een onafhankelijke Staat zijn maar als mens maken wij ons vaak en gemakkelijk afhankelijk van zaken, die buiten ons zijn. Zoals materie, situaties en andere mensen. We hebben te allen tijde een keus en wij kunnen onszelf steeds de vraag stellen ben ik werkelijk onafhankelijk of ben ik afhankelijk.

Want wanneer ervaar ik echte onafhankelijkheid, oftewel ware lichtheid en vrijheid? Op het moment waarop ik mij realiseer dat het volledige meesterschap over de kwaliteit van mijn gedachten en gevoelens bij mij ligt, ontstaat mijn ware vrijheid, ware onafhankelijkheid. Immers, ik besef dan dat niemand en niets behalve mijn eigen gedachten, overtuigingen en gehechtheden mijn emotionele staat van vrede en geluk, kunnen beïnvloeden. Ik heb de volledige kracht over mijn emotionele staat.
 
Spiritueel bewustzijn

Ik begin lichtheid en vrijheid te ervaren op het moment dat ik mij begin te herinneren en realiseren, wie ik echt ben van oorsprong en wie ik daadwerkelijk toebehoor. Van oorsprong ben ik het zuivere, krachtige, stralende, vredevolle, gelukkige en liefdevolle punt van levende energie, bewust licht, de zuivere ziel, het geliefde kind van de Oceaan van Alle Goedheid, de Allerhoogste Ziel, God. Ik bestond al voordat ik dit lichaam binnenkwam en zal ook altijd voort blijven bestaan, nadat ik dit lichaam verlaat. Ik ben onsterfelijk. Onzichtbaar voor deze fysieke ogen. Niets kan mij schaden of vernietigen.
 
Ik ben nooit alleen, er is slechts Een die er altijd met en voor mij zal zijn, de Oceaan van Liefde, de Allerhoogste, God zelf. Wat een zorgeloos en veilig gevoel. Hoe fortuinlijk en gezegend ben ik! Al deze waarheden van onschatbare waarde, gelden niet alleen voor mij, maar voor alle menselijke zielen.
 
Als spiritueel wezen ben ik de ziel, de meester, bewoner oftewel bestuurder van dit lichaam. Van alles wat ik heb gekregen in deze fysieke wereld: het lichaam, de verschillende rollen, relaties, faciliteiten etc., mag ik dankbaar gebruik maken, zodat ik dit leven als mooi kan ervaren. Echter niets is mijn bezit, ik heb het allemaal tijdelijk ter beschikking.
 
Laat mij dan ook respectvol gebruik maken van al deze mooie geschenken, maar mij er niet aan hechten oftewel afhankelijk maken ervan.  Feit is, dat het allemaal tijdelijk, vergankelijk is. Het ene moment kan het er zijn en het andere moment weer niet. Als ik dit in mijn gewaarzijn houd, verdwijnt mijn angst om iets te verliezen, ik blijf dan licht en vrij, ook als er iets verandert aan deze tijdelijke geschenken of faciliteiten.
 
Meesterschap maakt onafhankelijk
Ik de ziel, ben ook degene die gedachten en gevoelens creëert. Dit betekent, dat ik ten alle tijde, ongeacht de uiterlijke omstandigheden of triggers, de volledige vrije wil oftewel keuze heb, over de kwaliteit van gedachten en daarmee samengaande gevoelens die ik wens te creëren als respons.
De kwaliteit van mijn gedachten en gevoelens, zijn de basis voor de kwaliteit van mijn leven in het heden en de toekomst. Dit betekent dus dat ik de kwaliteit van mijn leven in het Heden en de Toekomst volledig in eigen handen heb! Wat een krachtig, bevrijdend en verlichtend gevoel!
 
Hoe dieper en constanter deze zielsrealisatie, hoe meer natuurlijk, automatisch en constant mijn connectie met de ene Vader, die ik daadwerkelijk toebehoor en wiens kind ik ben. Hij wordt herinnerd als de Opper ziel, het punt van Stralend Licht, de Oceaan van Alle Goedheid, die Ene die geluk schenkt en verdriet verwijderd, bevrijdt van binding en verlost uit onwetendheid. Deze connectie met de Bron verhoogt de mate van onafhankelijkheid, lichtheid en vrijheid die niet alleen ik ervaar, maar ook kan delen met de gehele wereld.

 Brahma Kumaris Spirituele organisatie

Advertenties