'Geen valide reden voor KPA om niet deel te nemen aan defilé'
23 Nov, 08:35
foto


Er zijn geen valide redenen voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) om niet deel te nemen aan het defilé en de parade op 25 november. Dit zegt het Onderdirectoraat Financiële Zaken van het Kabinet van de President. Sinds vorige week is de Srefidensi begroting van het KPA goedgekeurd. Er is van regeringszijde alles in het werk gesteld om de financiële middelen vrij te maken. Het gaat om een ingediende begroting van SRD 492.905. 

De coördinator van het KPA heeft een andere reden opgegeven voor het niet deelnemen aan de Srefidensi festiviteiten. Het kabinet vindt het niet kunnen dat er in de media wordt aangehaald dat het KPA vanwege voedsel en schoeisel niet deelneemt aan het defilé en de parade, meldt de Communicatiedienst Suriname.  

Bij het aanbieden van de goedkeuring middels een garantiestelling, heeft de coördinator aangegeven dat niet te zullen accepteren, omdat hij niet over voldoende manschappen beschikt. Hij zou penitentiaire ambtenaren van diverse posten moeten halen om in te zetten voor het defilé en de parade. Ook voor het muziekkorps, zou er geen manschappen ter beschikking zijn. “Men moet niet de indruk wekken alsof de regering niet heeft gezorgd voor de nodige middelen voor aanschaf van kleding en schoeisel. De middelen waren al klaargezet”, laat de financiële afdeling van het kabinet weten.

Stanley Dijksteel, voorzitter van de Presidentiële Werkgroep 46 jaar Srefidensi, stelt dat deze actie van het KPA kan leiden tot het daadwerkelijk terugbrengen van het defilé en de parade naar de in de grondwet genoemde strijdkrachten. De in Suriname uit de kluiten gewassen defilé en parade met aanvullingen van gewapende eenheden, die er in feite niet bij horen, zal qua organisatie minder gecompliceerder verlopen.

Advertenties