Van rekruut tot commissaris van politie
12 Oct, 04:41
foto
Gisla W. Randjitsing-Poeran: Ik wil een motivatie zijn voor jonge meisjes".


“Ik wil een motivatie zijn voor jonge meisjes”, zegt Gisla W. Randjitsing-Poeran, die langer dan 40 dienstjaren bij het Korps Politie Suriname (KPS) heeft gediend, en de afgelopen week is bevorderd tot commissaris van politie. Haar wens is met deze bevordering werkelijkheid geworden. Als jongedame van 18 jaar, toen ze als politierekruut in dienst trad, was haar wens om hard te werken en de rang van commissaris van politie (op 1 na de hoogste rang) te mogen bekleden, welke na 40 dienstjaren in vervulling is gegaan. Zij wil daarom dat alle jonge meisjes hun dromen/wensen realiseren door hard ervoor te werken, want het is haar door eerlijk en oprecht hard te werken, wel gelukt.

De commissaris van politie bezocht de kweekschool en moest met de bus naar school. Zij zag hoe de verkeersagenten in zon en regen het verkeer in goede banen leidden en dat alle verkeersdeelnemers, zowel voetgangers als bestuurders van voertuigen, de politieagenten gehoorzaamden en dat wilde zij ook doen. Toen een sollicitatieoproep van de politie in de diverse dagbladen verscheen, twijfelde zij geen moment. Zij ging ervoor. Nadat zij alle testen gepasseerd was en officieel geselecteerd was, vertelde zij haar ouders. In eerste instantie was haar vader het niet eens, omdat zijn wens was dat zij schooljuf moest worden, maar heeft hij toegestemd in haar keuze om politieagente te worden.

Randjitsing trad op 26 november 1980 in dienst van het KPS samen met nog 132 personen, van wie 82 dames (eerste grote groep van vrouwen bij het Korps). Zij vertelt dat het niet altijd even gemakkelijk is geweest. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen vrouwen en mannen of het nou trainingen waren of werkzaamheden.

In het leven heeft zij voor diverse uitdagingen gestaan, maar de liefde voor het politiewerk heeft altijd de boventoon gevoerd. Het was moeilijk voor haar dat zij na de geboortes van haar drie kinderen ongeregelde diensten dus ook de nachtdiensten moest draaien, maar het is gelukt. Zij heeft al de reguliere politieopleidingen met name: Elementaire-, Voortgezette-, Kader - en de Inspecteursopleiding doorlopen. Ook heeft zij diverse opleidingen en trainingen gevolgd zowel nationaal als internationaal. Tot nog toe heeft zij gedurende haar loopbaan de volle ondersteuning gehad van haar familie en partner George Randjitsing die inmiddels een gepensioneerde hoofdinspecteur van politie is.

In haar 40-jarige loopbaan heeft Randjitsing op verschillende afdelingen en ressorten in diverse functies gewerkt. Na de Inspecteursopleiding heeft zij onder meer de navolgende functies vervuld; ressortcommandant van Meerzorg, gewestelijke politiecommandant van Commewijne en Para zelfs bij tijd en wijle waarnemend regiocommandant van Oost en Midden. Thans is zij de waarnemend HRM-manager van het Korps Politie Suriname.  

Als politievrouw is zij in de gelegenheid geweest om haar vaderland eerlijk en oprecht te mogen dienen en ze zal na haar pensionering hiermee doorgaan. Daarom heeft zij zich reeds lang aangesloten bij diverse sociale en religieuze organisaties, dus het dienen van de samenleving gaat door. Haar streven is en blijft om een voorbeeld te zijn voor de jongeren in het bijzonder jonge meisjes om hun dromen na te streven. Zij wil een motivatie zijn voor de jonge meisjes om vrijelijk uit te komen voor hun doelen en wensen wat zij in de maatschappij willen worden. Dit moeten ze kenbaar maken aan hun ouders/verzorgers zodat zij de functie in de maatschappij kunnen bekleden waarvan zij houden.

Ouders moeten hun kinderen niet opleggen welk beroep zij zouden moeten uitoefenen. In het verleden bleek het beroep van de politie één van en/of voor de mannen, maar anno 2021 is het tegendeel al bewezen. “Dames u kunt het ook!", zegt commissaris van politie Randjitsing.
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October