Drie bonden gaan niet participeren in platform gezondheidszorg
24 Sep, 00:46
foto
Vakbondsleiders Carmen Brondenstein (links) van Psychiatrisch Centrum Suriname en rechts Lloyd Pool van Academisch Ziekenhuis Paramaribo.


Het ministerie van Volksgezondheid heeft een overlegplatform van zorginstellingen geïnstalleerd om structurele oplossingen van de problemen binnen de gezondheidszorg te brengen. Echter is een aantal vakbonden niet gelukkig met de manier hoe zaken zijn verlopen. De bonden vinden het misleidend dat er vanuit het ministerie een bericht is gelanceerd alsof partijen een akkoord hebben bereikt. “De afspraak was dat de bonden bijeen zouden komen en een voorzitter zouden aanwijzen. Maar daar aangekomen heeft men een voorzitter voor ons gezet. Murvin Leeflang is namens Volksgezondheid voorzitter. We gaan niet akkoord want hij wordt niet gedragen,” zegt Roy Fraser, ondervoorzitter van de bond bij het Mungra Medisch Centrum (MMC).

Vakbondsleider Imro Edam zegt dat de ziekenhuisbonden wel in een platform behoren te zijn, omdat ze de zelfde doelen nastreven en zo eenduidigheid hebben in het uitvoeren van zaken. Maar hij vindt wel dat de vakorganisaties autonoom moeten blijven. Edam zegt dat in deze onderhandelingen de minister en de directeur van Volksgezondheid zich als partners moeten opstellen. “Maar in dit geval heeft de minister de bonden opgeroepen en heeft zijn voorzitter naar voren geschoven. Ik kan dat mijn leden niet aandoen,” stelt Edam.

Lloyd Pool verduidelijkt dat het niet gaat om de persoon Leeflang, die als vertegenwoordiger vanuit het ministerie van Volksgezondheid is aangesteld als voorzitter van het platform. “Het gaat erom dat wij zijn overgeslagen en niet wensen dat er een voorzitter voor ons wordt geplaatst. Want wij zijn autonome organen,” zegt Pool. Volgens Fraser zijn de bonden van de ziekeninstellingen uitgenodigd voor de installatie van het platform. Achteraf bleek echter dat er al besluiten waren genomen, zonder dat er daarover gesprekken zijn geweest.

Volgens Pool zijn er afspraken gemaakt met Amar Ramadhin, minister van Volksgezondheid, over de behoefte van een overlegplatform. Ook hij erkent dat de overheidszorginstellingen alsook de particuliere ziekeninstellingen gelijksoortige problemen hebben die gezamenlijk aangepakt kunnen worden. “Het platform zou inhouden dat de voorzitters van de bonden regelmatig contact of onderhoud zouden hebben met de minister van Volksgezondheid”.

Edam zegt dat de bonden onder zijn leiding geen deel zullen uitmaken van het platform. Voor hem is het belangrijk dat er vanuit de bonden zelf een persoon wordt aangewezen. Pool geeft aan dat gezien de bonden van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Psychiatrisch Centrum Suriname en het Mungra Medisch Centrum samen optrekken, zij gezamenlijk een brief zullen sturen naar de minister dat zij niet participeren in het platform zoals dat nu is ingesteld.
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October