Regering koopt grond voor zaaizaadproductie
19 Sep, 02:52
foto
Werkzaamheden bij het Anne van Dijk Onderzoekscentrum.


De regering koopt 1.330 hectare aan de rechteroever van de Nickerierivier voor de aanmaak van eigen zaaizaad. Voor de aanmaak van zaaizaad zal volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) meer dan 3.000 hectare nodig zijn. De Prins Bernhardpolder heeft de beschikking over 700 hectare. De 1.330 hectare plus opstallen zijn gekocht voor US$ 2.375 miljoen.

Volgens de regering ligt dit bedrag onder de getaxeerde waarde van het areaal. De betaling vindt renteloos in tranches plaats. De noodzaak tot de aankoop van arealen voor het produceren van zaaizaad, komt nadat de vorige regering de terreinen waar zaaizaad werd verbouwd heeft weggegeven, zegt het ministerie van LVV.

Binnen de komende jaren wil de regering het jaarlijks ingezaaid areaal vergroten van 55.000 hectare naar meer dan 80.000. Samenhangend met dit streven worden diverse infrastructurele werken waaronder pompen en loosleidingen aangepakt. Zo is bij het Anne van Dijk Rijst Onderzoekcentrum (ADRON) een sollicitatie de deur uitgegaan voor het aantrekken van een directeur. De bedoeling is dat ADRON wordt verbeterd samen met de Universiteit van Wageningen in Nederland.

In het gebied dat de regering heeft aangekocht, is in het verleden rijst verbouwd. De bewerking van het gebied is stopgezet nadat er problemen waren met het pompgemaal in Wageningen en er maar een keer per jaar kon worden ingezaaid. Nu het pompgemaal wordt aangepakt, zal het vanaf volgend jaar mogelijk zijn om twee seizoenen in te zaaien.
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October