1:6 wil ook een vertegenwoordiging in tripartiet orgaan
14 Sep, 03:48
foto


De samenwerkende vakbonden verenigd in 1:6 vinden dat alle groepen zich moeten terugvinden in de samenstelling van het tripartiet overlegorgaan. Dit orgaan zal woensdag worden ingesteld. De vakbondsleiders hebben in een brief aan president Chan Santokhi maandag kenbaar gemaakt dat ze ook een afgevaardigde in het overlegorgaan willen hebben.

De vakbondsleiders Imro Edam, Michael Sallons, Latoya van Dijk, Lloyd Pool, Rodney Cabenda en David Bakker voeren aan dat de vakbeweging niet alleen uit Ravaksur bestaat. Uit de media hebben ze vernomen dat die zeven personen heeft voorgedragen. De briefschrijvers benadrukken dat de 1:6, de COL en de BBGO ook vertegenwoordigd moeten zijn in het overlegorgaan, waarbij ook naar het genderaspect gekeken moet worden. Ravaksur heeft alleen mannelijke vertegenwoordigers voorgedragen.

In de brief aan de president wordt aangegeven dat de regering onderhandelt met Ravaksur over het eisenpakket dat ingediend is. 1:6 zegt in feiten niet tegen de punten te zijn, ingediend door Ravaksur, maar vindt deze niet voldoende. Niet alle belangrijke zaken worden opgevangen met het eisenpakket, vinden de vakbondsleiders.

1:6 eist dat naast bespreken van zaken in het tripartiet overlegorgaan, er ook brandende vraagstukken zijn die opgelost moeten worden. Er zijn ook specifieke zaken, waar de particuliere sector niets mee te maken heeft. Sommige zaken zijn specifiek voor de ambtenarij.
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October